Cursus Technisch VvE-beheer

Deze cursus gaat in op de uitgebreide technische aspecten van VvE-beheer. Hieronder vallen onder andere het klachtenonderhoud, contractonderhoud en planmatig onderhoud.

Dit zijn belangrijke onderhoudsvormen die, wanneer goed geregeld, veel gedoe én kosten kunnen voorkomen. Zo heeft contactonderhoud betrekking op de garanties en (teken)bevoegdheden. Daarnaast kijken we naar de uitvoer en beoordeling van conditiemetingen, het opstellen van meerjaren-onderhoudsbegrotingen, aanbestedingen en werkomschrijvingen.

Technisch VvE-beheer is dus een brede cursus, die een centrale rol binnen de opleiding Professioneel VvE-beheer inneemt.

Doel

Je wordt bewustgemaakt van het belang van technisch beheer binnen de VvE, en krijgt handvatten om dit zo gestructureerd mogelijk aan te pakken.

Inhoud cursus Technisch VvE-beheer

  • Beheren van meldingen en klachten;
  • Aangaan van verplichtingen;
  • Werken met contracten en garanties;
  • Uitvoeren en beoordelen van een conditiemeting;
  • Opstellen van meerjaren-onderhoudsplan (MJOP);
  • Werken met aanbestedingen en werkomschrijvingen.