Communicatie in de VVE: Effectief vergaderen en omgaan met conflicten

De cursus Communicatie in de VvE is zowel klassikaal als online te volgenDe cursus Communicatie in de VvE kan online gevolgd worden, maar geadviseerd wordt deze klassikaal te volgen. Je kunt bij inschrijving je voorkeur selecteren.

In ieder vak is communicatie essentieel. De mogelijkheid – of het gebrek daaraan – om goed te communiceren bepaalt voor een groot deel de uitkomst van een samenwerking.

Dit is niet anders voor de VvE-beheerder. In de Cursus Communicatie in de VvE bekijken we het belang van communicatie en gaan we in op VvE-specifieke aspecten.
Denk hierbij aan de vergadering van eigenaars (welke de hoogste macht in de VvE vervult). Maar ook kijken we naar de rechten en plichten van alle betrokkenen, de stemverhoudingen en bijbehorende verdeelsleutel, en de verplichte jaarstukken.

De manier waarop besluiten worden genomen in een VvE volgt een specifiek protocol. We behandelen daarom het nemen van geldige besluiten en hoe deze worden vastgelegd, wat ze inhouden, en hoe hiermee moet worden omgegaan.

Daarbij moet de beheerder een goedlopende vergadering leiden, rekening houdend met eventuele weerstand, miscommunicatie en zelfs lopende conflicten cq geschillen. Professionele communicatie moet uiteindelijke leiden tot heldere en gedragen besluitvorming. Een VvE waar de afzonderlijke leden zich in herkennen, en een bestuur waar de VvE-leden positief mee instemmen.

Doel van de Cursus Communicatie in de VvE

Je krijgt inzicht in de communicatieve vaardigheden die vereist zijn om een VvE op professionele wijze te kunnen beheren.

Inhoud

  • Bijeenroepen van de vergadering van eigenaars
  • Het nemen van besluiten
  • Stemverhouding
  • ‘Aansluiting & leiden’ in de vergadering
  • Toepassen van verschillende communicatiestijlen
  • Levelen op de juiste interventieniveaus tijdens de VvE vergadering
  • Hanteren van weerstand & conflicthantering

De opleiding Professioneel VvE-beheer wordt beoordeeld met een 8,3Beoordeeld met een 8,3

Deze cursus is onderdeel van de opleiding Professioneel VvE-beheer, deze opleiding wordt door onze deelnemers beoordeeld met een 8,3.

Meer weten?

Uitgebreide informatie over deze opleiding? Download dan vrijblijvend de brochure.

Deze module is onderdeel van

Professioneel VvE-Beheer

+
Niveau Hbo-niveau
Aantal lessen 8 lesdagen
Prijs €3495,- excl. BTW

Docenten

Ton van der Teems

Ton van der Teems

Directeur - Forgo

Ton is al meer dan 20 jaar werkzaam in het trainingsvak, en voornamelijk gericht op Effectief Communiceren. Hij geeft workshops over adviseren, onderhandelen, accountmanagement, presenteren, omgaan met weerstand & conflictmanagement, netwerken en klantgerichtheid. Hij begeleidt tevens organisaties op het gebied van transitiemanagement & cultuurontwikkeling. Daarnaast is Ton praktiserend VVE-bestuurder.

Reviews