Cursus Herontwikkeling

Ondanks de grote vraag naar nieuwbouw, is herontwikkeling misschien wel dé sleutel om de ontwikkelingsopgave van de toekomst te ontgrendelen.

Maar herontwikkeling is niet eenvoudig. Naast de grote technische en bouwkundige uitdagingen, heeft bestaand vastgoed vaak een vergaande geschiedenis met veel (emotionele) banden met het verleden.

Succesvolle herontwikkeling houdt dan ook niet alleen verband met financiële en technische kwaliteit, maar ook met het in ere houden of herstellen van een gebouw of gebied.

Doel van de Cursus Herontwikkeling

Je leert tijdens deze cursus wat de specifieke uitdagingen van herontwikkeling zijn en hoe je hiermee om kunt gaan. Daarnaast kijken we naar een concrete casus om inzicht te krijgen in de potentie voor herontwikkeling.

Eindtermen

  • Je kunt de intrinsieke waarde van een gebouw inzichtelijk maken
  • Je kunt een haalbaarheidsstudie opstellen voor de herontwikkeling van een gebouw.

Toets

Je krijgt opdracht om de herontwikkelingspotentie van een gebouw van jouw casus te onderzoeken.

Samenhang met de beroepswereld

Na deze cursus ben je in staat om de potentie voor herontwikkeling in kaart te brengen en heb je beter zicht op de eisen die aan nieuwbouw worden gesteld om toekomstige herontwikkeling mogelijk te maken.