Conceptontwikkeling

Een visie geeft de opdrachtgever mogelijkheden tot het ontwikkelen van concepten. Conceptontwikkeling betekent dat het ontwerp begint bij de eindgebruiker en niet bij het maken van een ontwerp. Het conceptueel denken zit in het juiste waarnemen: kijken, luisteren, voelen en verbinding maken met mensen. Het krijgt een steeds belangrijkere positie binnen de vastgoedontwikkeling, omdat het beter aansluit bij consumentgericht ontwikkelen en innovatief denken. Dat is waar de markt om vraagt. Het succes van een concept draait om de synergie tussen functies, diensten en branding van een product.

Doel

Cursisten informeren over conceptontwikkeling en laten oefenen in het tot stand brengen van krachtige vastgoedconcepten

Eindtermen

  • De cursist kent de noodzaak van conceptontwikkeling
  • De cursist is geïnformeerd over de potentie van innovaties
  • De cursist weet een concept te ontwikkelen

Toets

Opgave: Ontwikkel een concept dat jouw casus tot een beter project maakt.

Samenhang met het beroepenveld

De cursist is in staat duidelijk onderscheidende keuze-opties te formuleren, waarmee de basis voor een goed besluit wordt gelegd.

Lessen