‘Meer dan helft verenigingen van eigenaren spaart te weinig’

4 december 2023

Uit gegevens van databedrijf Matrixian blijkt dat meer dan de helft van de verenigingen van eigenaren (VvE’s) in Nederland te weinig spaart voor groot onderhoud. Hoewel huizenbezitters de afgelopen jaren meer hebben bijgedragen aan de gezamenlijke pot, blijft deze achter bij de wettelijke normen. Dit heeft potentieel nadelige gevolgen voor huiseigenaren.

Achterblijvende spaarniveausEen goed functionerende VvE heeft vaak veel voeten in de aarde

Sinds 2018 zijn huizeneigenaren binnen appartementencomplexen verplicht jaarlijks 0,5% van de kosten voor het herbouwen van woningen te sparen. Matrixian constateert dat door de gestegen herbouwkosten, die meer dan de helft zijn toegenomen, steeds minder VvE’s aan deze wettelijke spaarnorm voldoen. In 2017 voldeed nog ongeveer 70% van de VvE’s aan het spaardoel, terwijl dat nu iets minder dan de helft is.

Stijgende bijdragen niet toereikend

Hoewel de bijdragen van huiseigenaren aan de VvE’s zijn gestegen, van €1,58 per vierkante meter in 2017 naar bijna €2 per vierkante meter in het huidige jaar, is deze stijging niet voldoende om de gestegen bouwkosten bij te houden. Dit maakt veel VvE’s kwetsbaar voor onvoorziene uitgaven.

Financiële gezondheid en invloed op huizenprijzen

Matrixian stelt dat financieel ongezonde VvE’s nadelige gevolgen hebben voor huiseigenaren. Huizen die deel uitmaken van financieel ongezonde VvE’s zouden ongeveer een tiende lagere verkoopprijzen hebben dan die met een gezonde vereniging van eigenaren.

Uitzonderingen op wettelijke norm

VvE’s die beschikken over een meerjarenonderhoudsplan zijn niet verplicht om aan de wettelijke spaarnorm van 0,5% te voldoen. Het onderzoek biedt echter geen inzicht in het percentage VvE’s dat over een dergelijk plan beschikt.

Bron: fd.nl