Politieke partij Nida pleit voor huurkoop van woningen voor starters

2 maart 2021

De op de islam gebaseerde politieke partij Nida pleit in Rotterdam voor het mogelijk maken van huurkoop van woningen. Met deze constructie wil de partij het voor een grotere groep mogelijk maken om een huis te kopen. Nu vallen mensen die te veel verdienen voor een sociale huurwoning maar te weinig om een huis te kunnen kopen, te vaak tussen wal en schip. De huurder betaalt een bedrag per maand waardoor het huis voor een steeds groter deel eigendom wordt. De looptijd zou zo’n 360 maanden (30 jaar) moeten zijn.

Huurkoop voor zzp’ers en starters

Nida denkt dat een huurkoop constructie een goede oplossing is voor mensen die nu ‘scheefwonen’ omdat ze niet bereid zijn om naar een vrije sector huurhuis te verkassen. Ook voor zzp’ers of starters die niet genoeg verdienen om een hypotheek te kunnen afsluiten zou dit een goede oplossing zijn. En dan zijn er mensen die vanuit geloofsovertuiging of principe geen rente willen betalen, een standpunt dat onder andere sommige moslims aanhangen.

Politieke partij Nida pleit voor huurkoop van woningen voor starters

Kanttekeningen bij huurkoop van een woning

Natuurlijk zijn er ook kanttekeningen  te plaatsen bij de mogelijkheid om huurkoop van woningen mogelijk te maken. De vaste lasten stoppen niet bij het huurkoopbedrag. Het huis moet ook worden onderhouden. Er is vaak sprake van een Vereniging van Eigenaren waar een maandelijkse bijdrage aan moet worden betaald. In het verleden zijn er ook experimenten geweest met huurkoop en toen bleek dat sommige bewoners in financiële problemen kwamen door de bijkomende vaste lasten. In het verleden zijn ook wel eens constructies uitgeprobeerd waarbij de woningcorporatie een terugkoopgarantie afgaf. Dit had voor de corporaties wel een groot nadeel: zij moesten geld reserveren om woningen terug te kopen als de huurder/eigenaar eruit wilde. Dit geld kon dus niet voor andere doelen worden besteed.

Voorstel voor een proef in Slinge

Nida wijst in het voorstel een huizenblok aan in de Rotterdamse wijk Slinge. Hier zou kunnen worden uitgeprobeerd of het aanbieden van huurkoop van woningen aantrekkelijk genoeg is en of het op een verantwoorde manier kan worden aangeboden. Een peiling onder de bewoners wijst uit dat zo’n 30 bewoners interesse hebben om mee te doen. Daaronder zijn ook moslims die geen rente willen betalen omdat dit bij hen op gewetensbezwaren stuit. Huurkoop is dan een prima alternatief. Het plan wordt binnenkort besproken in de raadscommissie Bouw van de Rotterdamse gemeenteraad.

Bron: NRC Next