Decentrale overheden dringen aan op strengere bouwregels

6 februari 2024

Samenwerking met Nieuw Kabinet

Provincies, gemeenten en waterschappen willen een actieve rol spelen bij de grote bouwopgaven en vragen om meer betrokkenheid vanuit het nieuwe kabinet. Ze benadrukken de noodzaak van stabiele financiering en vertrouwen vanuit Den Haag.

Strengere Bouwvoorschriften voor Klimaatbestendigheid

De koepelorganisaties roepen op tot aanvullende bouwvoorschriften voor klimaatbestendig bouwen. Ze pleiten voor het verplicht inzichtelijk maken van de gevolgen van bouwprojecten voor het water- en bodemsysteem.

Financiële Uitdagingen en ‘Ravijnjaar’

Gemeenten en provincies verwachten een groeiend begrotingstekort, met name in 2026. Dit heeft gevolgen voor de uitvoering van bouwplannen, omdat er minder ruimte is voor investeringen en personeelsuitbreiding.

Takenpakketten en Financiële Tekorten

Gemeenten moeten zorgen voor nieuwe woningen, openbaar vervoer, energievoorzieningen en infrastructuur. Provincies staan voor de uitdaging om stikstofuitstoot terug te dringen, terwijl waterschappen investeringen nodig hebben voor dijkveiligheid.

Terugdraaien van Fondskortingen

De koepels dringen aan op het terugdraaien van kortingen op fondsen om de financiële druk te verlichten. Of dit wordt ingewilligd, is nog onzeker gezien de uitdagingen rondom de financiën in de formatie van het nieuwe kabinet.

Bron: Cobouw