Van kalkzandsteenpuin naar grondstof: doorbraak in Friesland

19 december 2023

In Friesland wordt kalkzandsteengranulaat nu officieel beschouwd als grondstof, een cruciale verschuiving die circulair kalkzandsteen een nieuwe impuls geeft. Met de helft van de Nederlandse woningen gebouwd met kalkzandsteen, is de beschikbaarheid van circulaire varianten beperkt. Meestal wordt kalkzandsteenpuin na sloop als afval behandeld. Recentelijk heeft de Omgevingsdienst Fryske Utfieringstsjinst Miljeu en Omjouwing (FUMO) in Friesland echter besloten om kalkzandsteengranulaat formeel als grondstof te erkennen, wat de status ‘einde-afval’ aan gescheiden kalkzandsteenpuin geeft.

Streven naar circulariteit

Kalkzandsteenproducenten streven ernaar om dit puin als grondstof te integreren in hun productieprocessen. Hoewel het momenteel sporadisch gebeurt, zijn de procedures complex en verschillen de perspectieven van regionale omgevingsdiensten. In Friesland heeft de erkenning als grondstof de weg geopend voor grootschalig hergebruik van kalkzandsteen in circulaire producten.

Uitdagingen in de slooppraktijk

Hoewel de erkenning een doorbraak is, blijft er uitdaging in de slooppraktijk. Opdrachtgevers moeten voorschrijven dat deze stroom op de slooplocatie wordt gescheiden, wat momenteel zelden gebeurt. De technische mogelijkheden zijn er, maar de kosten voor het sorteren van puin blijven een obstakel.

Herbruikbaarheid en duurzaamheid

Calduran, een kalkzandsteenproducent, ambieert een gesloten keten met volledig hergebruik van tweedehands kalkzandsteen. De erkenning in Friesland bevordert grootschalig hergebruik van kalkzandsteen in circulaire producten. Desondanks zijn er enkele obstakels, waaronder hogere kosten en de aanwezigheid van ‘spikkels’ in circulair kalkzandsteen, wat wennen zal vergen.

Circulair kalkzandsteen: duurzaamheidsaspecten

De milieuprestatie van circulair kalkzandsteen wordt in twijfel getrokken in vergelijking met conventioneel kalkzandsteen. Hoogwaardig hergebruik wordt nog onvoldoende gewaardeerd in de rekenregels voor duurzaam bouwen. Bovendien blijkt het transport en de bewerking van kalkzandsteen voor hergebruik een uitdaging te zijn.

Uitdagingen en toekomstperspectief

Ondanks de erkenning in Friesland, blijft de acceptatie van circulair kalkzandsteen afhankelijk van de bereidwilligheid van klanten en de praktische haalbaarheid. Het sorteren van circulair kalkzandsteen vereist een aparte lijn en mankracht, wat de kosten opdrijft. Desondanks groeit de vraag geleidelijk, en voorbeeldprojecten in Bergen op Zoom illustreren de mogelijkheden van circulair kalkzandsteen in de bouwsector.

Bron: cobouw.nl