Klimaatbeleid moet nu maar van de bedrijven komen

19 december 2023

Na de recente verkiezingen, gewonnen door een partij met beperkte aandacht voor langetermijndoelen, staat de uitvoering van toekomstgericht klimaatbeleid op losse schroeven. De Keuzewijzer Klimaat en Energie wijst op cruciale beslissingen voor het behalen van het doel van 55% CO2-reductie in 2050. Ondanks deze uitdagingen laten Nederlandse bedrijven, volgens de Nederlandse Innovatie Monitor, een afname zien in duurzaamheidsambities, waarbij het percentage bedrijven dat streeft naar klimaatneutraliteit vóór 2030 in een jaar is gedaald van 60% naar 56%.

Belang van overheid als regisseurAmsterdam wil nieuwe windmolens en zonnepanelen

Noé van Hulst, de architect van de Keuzewijzer, benadrukt dat de overheid als regisseur en met regelgeving essentieel is om bedrijven te motiveren voor langetermijninvesteringen. Betrouwbaar en consistent overheidsbeleid is een voorwaarde voor bedrijven om te investeren in duurzaamheid. Onderzoek suggereert dat regelgeving effectiever is dan subsidies, waarbij het hanteren van de stok effectiever is dan de wortel.

Onzekerheid over overheidsbeleid na verkiezingen

De recente verkiezingsoverwinning van een partij die het klimaatbeleid wil verminderen, roept twijfels op over toekomstige regelgeving. Ondanks internationale initiatieven zoals de inzet van Wopke Hoekstra voor hernieuwbare energie, deelt Geert Wilders de zorgen niet en beschouwt het klimaat als een minder urgente kwestie. Het artikel benadrukt echter dat het klimaatprobleem onlosmakelijk verbonden is met andere dringende kwesties, zoals gezondheidsproblemen, voedselzekerheid en migratie.

Bedrijven als alternatieve aanjagers van verandering

Hoewel de overheid normaal gesproken de meest geschikte partij is voor langetermijninitiatieven, wordt gesuggereerd dat bedrijven nu het voortouw moeten nemen, gezien de beperkte verwachtingen vanuit een kabinet dat minder aandacht heeft voor klimaatbeleid. Het artikel wijst er echter op dat bedrijven moeten strijden tegen kortetermijnbelangen van aandeelhouders. Het opkomende concept van ‘steward-ownership’, waar bedrijven hun missie als leidend beschouwen in plaats van puur winstbejag, wordt genoemd als een potentieel effectieve aanpak.

Oproep tot partnerschappen tussen bedrijven en maatschappelijke organisaties

Het artikel sluit af met een oproep aan bedrijven om niet langer te wachten op overheidsactie en in plaats daarvan samen te werken met maatschappelijke organisaties. Voorbeelden van bedrijven zoals Carlsberg, Patagonia en Bosch die steward-ownership omarmen, worden genoemd als inspirerende modellen. Het belang van het nu accepteren van ongemak voor een betere toekomst wordt benadrukt, met verwijzing naar de lessen die zijn getrokken uit eerdere crises zoals de stikstofcrisis.

Bron: fd.nl