Cursus Vastgoedstrategie, Portfolio- en Risicomanagement

Het samenstellen van een vastgoedportfolio (of -portefeuille) is complex. In deze cursus Vastgoedstrategie, Portfolio- en Risicomanagement ontleden we deze uitdaging en kijken we nadrukkelijk naar de kwaliteit van vastgoed in relatie tot de kosten, opbrengsten en toegevoegde waarde.

Dit helpt bij het in beeld brengen van het portfolio, en stelt ons in staat om door middel van een portfolio-analyse per object te bepalen wat het lot daarvan is. Zo weten we of we het object willen aanhouden, verkopen, herontwikkelen of afstoten.

Doelgericht

Een belangrijk uitgangspunt bij het opstellen van een vastgoedportfolio is om heldere doelstellingen te formuleren én deze te realiseren. Hier wordt dan ook extra aandacht aan besteed.

Tools die hierbij belangrijk zijn, zijn onder andere de bedrijfs-, portefeuille- en SWOT-analyse. Zij helpen je om continu de bedrijfsvoering te monitoren.

Doel van de cursus Vastgoedstrategie, Portfolio- en Risicomanagement

Je leert om vanuit strategie en marktanalyse een vastgoedstrategie op te stellen, en op basis hiervan per object een aanpak te formuleren.

Inhoud

  • Wat is strategie?
  • Wat is portfolio management?
  • Scenarioplanning
  • Risicomanagement

De opleiding Vastgoedmanagement wordt beoordeeld met een 8,4Beoordeeld met een 8,4

De cursus Vastgoedstrategie, Portfolio- en Risicomanagement is onderdeel van de opleiding Vastgoedmanagement, deze opleiding wordt door onze deelnemers beoordeeld met een 8,4.

Meer weten?

Uitgebreide informatie over deze opleiding? Download dan vrijblijvend de brochure.

Deze module is onderdeel van

Vastgoedmanagement: Markt, Strategie en Exploitatie

+
Niveau Hbo+
Aantal lessen 7 lesdagen
Prijs €3795,- excl. BTW

Vastgoedmanagement

+
Niveau Hbo/wo-niveau
Aantal lessen 15 Lesdagen
Prijs €8775,- excl. BTW

Deze module gaat over portefeuillemanagement van vastgoed. Sturen op maximale benutting c.q. verhuurbaarheid van vastgoed vormen de basis voor effectief en efficiënt beheer van vastgoed. Het gaat bij de afnemer van gebouwdiensten om de eisen die hij of zij stelt, vanuit het oogpunt van tevredenheid van de huurder tegen een redelijke prijs. Daarnaast zal de vastgoedorganisatie zelf de vinger aan de pols moeten houden of de beoogde (zowel voor de organisatie als maatschappelijke) doelstellingen worden behaald middels Integrated Reporting, dit gaat over meervoudige waardecreatie.

Op strategisch niveau moet de huidige, gewenste en toekomstige vraag naar vastgoed (kwantitatief en kwalitatief) worden gedefinieerd. Op basis hiervan kan een strategie worden uitgezet om vanuit de huidige situatie tot een nieuwe samenstelling van de vastgoedportefeuille te komen. Deze module zal de nadruk leggen op de kwaliteit in relatie tot de kosten, opbrengsten en toegevoegde waarde. Het gaat dan met name over de wijze waarop de portefeuille in beeld kan worden gebracht.

Het resultaat van de portefeuille-analyse is dat per vastgoedobject aangegeven kan worden om deze in exploitatie te houden, te verkopen, te herontwikkelen dan wel af te stoten. Daarnaast wat voor soort vastgoed aan de portefeuille toegevoegd dient te worden om deze in evenwicht te brengen en te houden.

Stap voor stap wordt in deze module inhoud gegeven aan een systematische aanpak van het management van vastgoed op strategisch niveau. Daarnaast wordt ingegaan op het nut van heldere doelstellingen en hoe deze op te stellen en te realiseren.

Tot slot wordt richting gegeven voor het opstellen van een strategisch plan voor een vastgoedbedrijf vanuit missie, visie en ambities. Onderwerpen die aan bod komen hebben betrekking op het uitvoeren van een bedrijfsanalyse, portefeuille-analyse en SWOT-analyse als instrument om voortdurend de bedrijfsvoering te monitoren.

Relevantie

Zonder overzicht over de vastgoedportefeuille is beslissen handelen uit het ongerijmde. Omdat verkeerde beslissingen zich bij vastgoed niet eenvoudig laten herstellen, is een systematische benadering van de kwaliteit van de portefeuille noodzakelijk.

Leerdoelen

  • Je bent in staat om vanuit marktanalyse en de strategie van een organisatie een vastgoedstrategie te formuleren en een portefeuille-analyse uit te voeren.
  • Je weet relevante thema’s (waaronder duurzaamheid) te benoemen en te kwantificeren met aandacht voor Meervoudige Waardecreatie
  • Je kunt een risico-analyse opstellen voor de eigen portefeuille en weet hoe daarop het management te voeren

Docenten

Pablo van der Laan

Pablo van der Laan

Strategisch Adviseur Strategie, Beleid en Innovatie, Ymere Amsterdam

Pablo is een actieve en betrokken teamspeler. Hij is zakelijk, integer en met een goed gevoel voor humor. Toegankelijkheid en communicatie zijn kwalitatieve vaardigheden die hij bezit. Hij is innovatieve raadgever en manager die optimaal tot zijn recht komt in teamverband.

Richard Moret

Richard Moret

CEO, Ambition Group

Richard is werkzaam bij Ambition Group en is actief in project-, programma en portfoliomanagement. Daarnaast is hij een consultant van Nationale Politie Regie & Coördinatie en ABN AMRO Bank.

Roel Riepma

Roel Riepma

Trainer, Coach, Adviseur

Roel heeft hart voor leerprocessen in organisaties en voor projecten die waarde toevoegen aan mens en omgeving. Het denken en het doen integreren tot een geheel dat samenvalt. Samen de samenleving sterk maken.

Leon Erkelens

Leon Erkelens

Consultant, Synerki Consultancy & Courses

Met een academische houding en een ondernemende mentaliteit wil Leon een waardevolle bijdrage leveren aan het vakgebied van architectuur en vastgoed. Daarbij kunt u denken aan de lange termijn waarde in termen van gezonde financiële waarde, duurzame marktwaarde en maatschappelijke meerwaarde. Werken aan een samenleving waarin gezondheid, leefbaarheid en duurzaamheid richting geven aan innovatiekracht.

Reviews