Cursus Vastgoedstrategie, Portfolio- en Risicomanagement

Het samenstellen van een vastgoedportfolio (of -portefeuille) is complex. In deze cursus Vastgoedstrategie, Portfolio- en Risicomanagement ontleden we deze uitdaging en kijken we nadrukkelijk naar de kwaliteit van vastgoed in relatie tot de kosten en opbrengsten.

Dit helpt bij het in beeld brengen van het portfolio, en stelt ons in staat om door middel van een portfolio-analyse per object te bepalen wat het lot daarvan is. Zo weten we of we het object willen aanhouden, verkopen, herontwikkelen of afstoten.

Doelgericht

Een belangrijk uitgangspunt bij het opstellen van een vastgoedportfolio is om heldere doelstellingen te formuleren én deze te realiseren. Hier wordt dan ook extra aandacht aan besteed.

Tools die hierbij belangrijk zijn, zijn onder andere de bedrijfs-, portefuille- en SWOT-analyse. Zij helpen je om continu de bedrijfsvoering te monitoren.

Doel van de cursus Vastgoedstrategie, Portfolio- en Risicomanagement

Je leert om vanuit strategie en marktanalyse een vastgoedstrategie op te stellen, en op basis hiervan per object een aanpak te formuleren.

Inhoud

  • Wat is strategie?
  • Wat is portfolio management?
  • Scenarioplanning
  • Risicomanagement