Noodzaak van een plan voor zeespiegelstijging

25 maart 2024

Recente rapporten tonen aan dat Nederland op lange termijn een zeespiegelstijging van vijf meter aankan, maar op korte termijn, met een verwachte stijging van één meter in de komende eeuw, zijn er uitdagingen. Het ontbreken van een duidelijk plan voor de eerste meters zeespiegelstijging kan problematisch zijn.

Drie langetermijnstrategieënNederland moet zijn reputatie als watermanager waarmaken

Rapporten presenteren drie langetermijnstrategieën om Nederland veilig en leefbaar te houden: bescherming met dijken en gemalen, kustversterking en het creëren van een groot meer voor de kust, en meebewegen met stijgend water door drijvende bouw en inundatie.

Behoefte aan een plan voor de korte termijn

Op korte termijn is er behoefte aan een plan om de eerste halve of hele meter zeespiegelstijging op te vangen. De Maeslantkering in Rotterdam bereikt binnen enkele decennia het einde van de levensduur, waardoor nieuwe strategieën nodig zijn.

Opties voor Rotterdam-Rijnmond gebied

Voor het Rotterdam-Rijnmond gebied zijn verschillende opties voorgesteld, waaronder het ontwerpen van een nieuwe beweegbare stormvloedkering, het afsluiten van de Nieuwe Waterweg met een dam, of het bevorderen van een meer open en natuurlijke variant.

Noodzaak tot actie en besluitvorming

Het is essentieel om nu actie te ondernemen en een plan te ontwikkelen voor de tweede helft van deze eeuw. Dit vereist concrete en uitgewerkte plannen en keuzes, waarbij de ontwerp- en rekenkracht van Nederlandse experts worden ingezet.

Bron: nrc.nl