Het Groene-Batenplan van het RIVM pleit voor meer groen in de steden

26 oktober 2020

In het Groen Baten Plan van het RIVM wordt aandacht gevraagd voor meer groen in de bebouwde sector. Vanwege de hoge woningnood en daarmee de noodzaak om huizen te bouwen staat de hoeveelheid groen in de bebouwde kom vaak onder druk. Maar het RIVM pleit voor meer groen, want dit heeft veel voordelen. Een herwaardering van groen in de stad lijkt onvermijdelijk, omdat groen bijdraagt aan de beheersing van wateroverlast en de bestrijding van hittestress. Bomen en struiken dragen daarnaast bij aan meer biodiversiteit.

Vergroening in steden gaat traag

Ondanks dat wetenschappers er keer op keer voor pleiten dat groen gezond is en gelukkig maakt, dringt het besef bij stadsbesturen maar langzaam door dat vergroenen noodzakelijk is. Stadsparken worden door inwoners enorm gewaardeerd maar zijn vaak een sluitpost op de begroting. Pas de laatste jaren komt er in de steden meer aandacht voor groen, zoals bij het inrichten van nieuwe woongebieden. Een groene woonomgeving is aantoonbaar gezonder. Mensen die in het groen wonen bezoeken minder vaak de huisarts en hebben minder last van hart- en vaatziekten en overgewicht. Hierdoor is de levensverwachting van deze groep hoger.

Het Groene-Batenplan van het RIVM pleit voor meer groen in de steden

Groen zorgt voor een aangenaam leefklimaat

Groen in de stad zorgt voor een veraangenaming van het leefklimaat, aldus het Groene Baten Plan van het RIVM. Bomen zijn een prima airconditioning en ze zorgen ervoor dat hemelwater gemakkelijker in de bodem kan zakken waardoor er minder vaak wateroverlast is. Onder de bomen is het, afhankelijk van het soort boom, op warme zomerdagen soms wel 9 graden koeler dan in de felle zon. Maar ondanks deze grote voordelen is het groen in gemeenten de afgelopen decennia schrikbarend afgenomen.

Het roer moet om in de steden

In Nederland moeten de komende jaren 1 miljoen nieuwe woningen worden gebouwd om het dringende woningtekort terug te dringen. Dat zet het realiseren van groen verder onder druk. Maar het Groene Baten Plan van het RIVM laat zien dat het roer in de steden echt om moet. Willen we de woonomgeving leefbaar houden dan zal er echt ruimte moeten komen voor groene gebieden in de steden. Gelukkig wordt hier bij steeds meer bouwprojecten expliciet rekening mee gehouden.

Bron: Stadszaken.nl