Bezuinigingen bij gemeenten leiden tot rem op bouw nieuwe woningen

8 april 2021

De gemeenten moeten bezuinigen en daarom wordt er bezuinigd op de bouw van nieuwe woningen. Deze ontwikkeling baart grote zorgen. Het tekort aan woningen is al schrijnend en deze situatie zal hierdoor alleen nog maar verder verslechteren. In Amsterdam zal 90% van de reeds gestarte projecten in 2021 worden gerealiseerd. Maar voor nieuwe projecten is geen geld dus die worden niet ontwikkeld. Het gaat onder andere om de ontwikkeling van ArenAPoort en Amstel III. De gemeente moet 20% op de kosten bezuinigen vanwege extra uitgaven als gevolg van de coronacrisis.

Nog geen grote bezuinigingen bij andere gemeenten

Andere grote gemeenten zoals Rotterdam, Utrecht en Almere hoeven nog niet te bezuinigen. Wel zijn er flink hogere kosten geweest als gevolg van de coronacrisis. Hiervoor is echter compensatie door het Rijk ontvangen en daarmee kan worden voorkomen dat er moet worden bezuinigd. De lasten voor de burgers hoeven dus niet te worden verhoogd. Ook bouwprojecten die op stapel staan en de ontwikkeling van nieuwe projecten kan nog gewoon doorgaan. De bouw van nieuwe woningen komt dus in deze gemeenten nog niet in gevaar omdat bezuinigen nog niet aan de orde is. Wel stuiten gemeenten op andere praktische problemen. Een informatieavond over een bouwproject organiseren kan niet vanwege de geldende coronamaatregelen.

Bezuinigingen bij gemeenten leiden tot rem op bouw nieuwe woningen

De druk op ambtelijke capaciteit is hoog

Meerdere gemeenten, waaronder Utrecht, geven wel aan dat de druk op de ambtelijke organisatie groot is. Hoewel er nog geen sprake is van een bouwstop zijn er wel degelijk zorgen als de huidige situatie nog heel veel langer voortduurt. Sommige projectontwikkelaars hebben moeite met de keuze van de gemeente Amsterdam. Zij pleiten ervoor dat de beslissing wordt teruggedraaid omdat stagnatie van gebiedsontwikkeling erg schadelijk is.

VNG-rapport spreekt van een negatieve spiraal

Het gebrek aan ambtelijke capaciteit bij gemeenten waardoor bezuinigingen voor de bouw van nieuwe woningen onvermijdelijk zijn, zorgt voor een negatieve spiraal. De gevolgen op de lange termijn zijn nu nog lastig te duiden, maar deze zijn haast onvermijdelijk. Dit concludeert een rapport van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). Gemeenten moeten leren om onderdelen van bepaalde processen uit te besteden en voor datgene dat ze wel zelf doen betere stroomlijning te vinden. daar is winst te behalen. Op die manier kan er worden bespaard op kosten.

Sturing vanuit de Rijksoverheid onontbeerlijk

Om de woningbouw te stimuleren is meer sturing vanuit de Rijksoverheid onontbeerlijk. Het Rijk moet kaders stellen over het aantal te bouwen woningen en te ontwikkelen locaties. Daarnaast moet het Rijk oog hebben voor de stijgende uitgaven op het sociale domein door gemeenten. Ook gemeenten die nog geen bouwstop hebben hoeven toepassen merken dit. Meer mensen doen beroep op de gemeente omdat ze in financiële problemen zijn gekomen. Dat geld moet er natuurlijk gewoon zijn en moet dus op andere budgetten worden afgeroomd. Ondanks de zorgen over de financiering blijven gemeenten als Rotterdam en Den Haag investeren in het bouwen van nieuwbouwwoningen. De gemeenten onderkennen het belang en achten bezuinigingen daarom niet verantwoord tenzij het echt niet anders meer kan.

Bron: Cobouw