Dankzij een soepeler beleid kan er in Woerden sneller worden gebouwd

21 februari 2020

De gemeente Woerden, de provincie Utrecht en woningcorporatie GroenWest slaan de handen ineen. Ze zijn het eens geworden over een procedure om sneller woningen met een middenhuur te bouwen. De procedure om van een bouwtekening te komen tot een bestemmingsplan, een bouwvergunning, de start van de bouw en de oplevering wordt hierdoor flink korter. Juist aan woningen met een middenhuur prijs is grote behoefte, omdat de groep die hiervoor in aanmerking wil komen nu vaak overal bot vangt vanwege de schaarste.

800 Woningen in Woerden voor de middeninkomens

Het is de bedoeling om in het kader van de gesloten overeenkomst in totaal 800 woningen te bouwen voor de groep die is aangewezen op woningen met een middenhuur. Normaal gesproken moet een woningcorporatie zich richten op sociale huurwoningen. Om te mogen bouwen in het middenhuur segment moet eerst een markttoets plaatsvinden. Hieruit moet blijken dat er een structureel tekort is aan deze woningen omdat ‘de markt’ onvoldoende actie onderneemt om dit soort huizen te bouwen. Zo’n toets is tijdrovend. Aedes, de overkoepelende organisatie van woningcorporaties, pleit voor afschaffing van de toets. Zo ver is het nog niet, maar er is wel ruimte voor vereenvoudiging.

Dankzij een soepeler marktbeleid kan er in Woerden sneller worden gebouwd

Wet Maatregelen Middenhuur

Ook de overheid ziet de noodzaak voor actie. Daarom wordt naar verwachting komende zomer de Wet Maatregelen Middenhuur aangenomen. Deze wet biedt ruimte aan corporaties om zich te richten op woningen met een middenhuur, als kan  worden aangetoond dat marktwerking onvoldoende resultaat heeft. Als de plannen doorgaan dan kan op een groot braakliggend terrein in Woerden worden gebouwd. GroenWest wil daar dan niet alleen sociale huurwoningen bouwen maar ook middenhuur woningen. Hopelijk zal dit de doorstroming op de woningmarkt bevorderen en dat is voor de inwoners van Woerden goed nieuws.

De plannen zijn nog niet vastomlijnd. Het aantal sociale huurwoningen, woningen met middenhuur, vrije sector en koopwoningen is nog niet definitief vastgesteld. De bedoeling is dat er circa 800 woningen worden gebouwd en dat er daarnaast mogelijk kleinschalige voorzieningen komen zoals een sportschool of kinderopvang. Dat de wijk dichtbij het spoor ligt is nog een uitdaging, de overlast van treinen moet ook nog goed in kaart worden gebracht. Maar alle partijen zijn enthousiast over de plannen die nu op tafel liggen.

Bron: Stadszaken.nl