Betere huisvesting voor arbeidsmigrant noodzaak

25 februari 2020

Joep Thönissen schrijft in een column op FD.nl dat tijdelijke arbeidsmigranten op dit moment geen goede huisvesting krijgen. Veel gemeenten schenken hier onvoldoende aandacht aan. Terwijl ook maatschappelijk veel wantrouwen heerst. Daardoor is het tekort aan goede huisvesting voor de migranten opgelopen op tot 120.000 woonplekken.

Gebrek aan huisvesting als oorzaak

Tijdelijke arbeidsmigranten hebben als groep een negatief imago. Dit komt mede door overbewoning en de overlast die hieruit voortkomt. Dat de migranten bijdragen aan de economische groei van Nederland valt daarbij in het niet in de maatschappij. Jaarlijks gaat het om 400.000 arbeidskrachten die één a twee jaar blijven. Dit zijn veel al jonge arbeidskrachten die hard werken.

Betere huisvesting voor arbeidsmigrant noodzaak

Verkeerd beleid van gemeenten

Veel gemeenten zorgen niet goed voor het welzijn en huisvesting van deze arbeidsmigranten. Zo worden zij in verouderde vakantieparken of goedkope woningen ondergebracht. Dit komt ook omdat sociale woningbouw niet beschikbaar is voor tijdelijke krachten. Dit probleem vraagt om een nieuwe aanpak, waarbij gemeenten zich meer op aangepasten woonvormen en tijdelijke woonlocaties moeten richten. Dit geeft ook de plaatselijke woningmarkt lucht.

Het imago van arbeidsmigranten

Gemeenten dienen voldoende huisvesting te bieden aan arbeidsmigranten bij de verkoop van nieuwe industrieterreinen. Nu de werkgever zowel de arbeidsplaats als de woning mag regelen, bestaat er kans dat dit als onderdeel van het verdienmodel wordt gezien. Terwijl werkgevers zich wel aan cao-afspraken moeten houden met betrekking tot arbeidsmigranten. Gemeenten moeten hier regelgeving voor maken. Op die manier kan het imago van arbeidsmigranten ook verbeteren. Zij bezorgen dan geen overlast door overbewoning meer in de huidige situatie.

Bron: Het Financieele Dagblad