NSI: 700 mln voor nieuwe kantoorpanden

3 februari 2020

Projectontwikkelaar NSI heeft een bedrag van 700 mln gereserveerd om nieuwe kantoorpanden te ontwikkelen. Investering in bedrijfsruimte is hard nodig. Dit is nodig omdat er een grote schaarste aan kantoorruimte is ontstaan. De economie draait op volle toeren, ondernemers willen zaken doen, maar hebben moeite om een geschikt pand of een geschikte locatie in een bedrijfsverzamelgebouw te vinden. Daar moet snel verandering in komen om te voorkomen dat de groei van de economie stagneert.

Ontwikkeling van bestaande gebouwen

NSI wil zich onder andere gaan toeleggen op de ontwikkeling van bestaande gebouwen, zoals het voormalige ING kantoor in Amsterdam Zuid. Dit kan worden omgevormd tot een gebouw waar meerdere bedrijven zich kunnen vestigen. Datzelfde geldt voor gebouw van Vitrum, aan de Amsterdamse Zuidas. Aantrekkelijke panden op een goede locatie zijn schaars. Daarom kiest NSI er nu voor om als investering in bedrijfsruimte bestaande bouw te gaan ontwikkelen in plaats van alleen te kiezen voor nieuwbouw.

NSI 700 mln voor nieuwe kantoorpanden

NSI voldoet aan de wens van gemeenten

NSI voldoet met de investering in bedrijfsruimte op de manier die zij nu voorstaan aan de wens van gemeenten. Gemeenten willen graag multifunctionele gebouwen, waar wonen, werken en vrije tijd worden gecombineerd. Dit soort multifunctionele gebouwen wil NSI ook  gaan bouwen, naast de herbestemming van bestaande panden. De investeerder heeft daarvoor een aantal panden op het oog die zullen worden afgebroken om plaats te maken voor multifunctionele nieuwbouw in de toekomst. NSI heeft ruimte in de begroting door het afstoten van bestaand vastgoed.

Bron: Het Financieele Dagblad