Woondeal voor 20.000 woningen in Arnhem-Nijmegen

9 maart 2020

Ook voor de regio Arnhem-Nijmegen is een woondeal afgesloten door de overheid. Op die manier kunnen er voor 2025 ook hier 20.000 nieuwe woningen komen. Dit zijn er nog eens 5.000 meer dan vooraf al gepland was.

1 miljoen beschikbaar

Zowel de overheid als de provincie Gelderland dragen bij. Er is €1 miljoen beschikbaar. Daarnaast zal ook worden bijgedragen in de vorm van belastingprikkels. Zo zullen woningcorporaties gemakkelijker kunnen bouwen. Denk dan aan verhuurdersheffing en aan hogere kortingen.

Afspraken van de deal

De woondeal met de provincie en 18 gemeenten bestaat uit een aantal afspraken. De helft van de nieuwe woningen moet in het betaalbare segment vallen. Dat betekent dat ze maximaal €200.000,- of €1.000,- per maand mogen kosten. Ook minimaal een kwart moet circulair worden ontwikkeld. Na 2030 moet dit de helft worden.

Zorgen voor meer samenwerking

De kern van de deal is het verbeteren van de samenwerking. Dit moet helpen om de woningbouw structureel te versnellen. In een regio die snel groeit is dit extra belangrijk. Dit is vooral het geval in de steden Arnhem en Nijmegen.

Woondeal voor 20000 woningen in Arnhem-Nijmegen

Terugdringen van de tekorten

De woondeal moet bijdragen aan het terugdringen van de tekorten. In de regio moet 2 procent minder woontekort zijn in 2030. Dat zou betekenen dat er op termijn 50 tot 60 duizend woningen nodig zijn in deze regio. Alleen dan zijn de doelstellingen te behalen voor de regio.

Meer locaties nodig

Er zijn op dit moment onvoldoende bouwlocaties in de regio beschikbaar. Er is daarom besloten om de planvoorraad naar 130% van de woonbehoefte op te schroeven. Daarnaast is het nodig om te onderzoeken of de bouw van tijdelijke woningen het tekort versneld kan terugdringen.

Allerlei doelgroepen

Het is de bedoeling om met de woningen allerlei doelgroepen binnen te halen. Dat gaat dus niet alleen om spoedzoekers en arbeidsmigranten. Ook kenniswerkers en studenten moeten er een plek vinden. De tijdelijke woningen moeten er in 2024 al zijn. Het gaat dan om 1.000 woningen. De woondeal past in de reeks die de overheid aan het sluiten is. Eerder gebeurde dit ook in bijvoorbeeld Groningen, Eindhoven en delen van de randstad.

Bron: Het Financieele Dagblad