Huurmarkt in crisis: Wet betaalbare huur als noodgreep

6 mei 2024

Illustratie van de vastgelopen woningmarkt

Het reguleren van een groter deel van de huurwoningen in Nederland is een noodgreep die de vastgelopen woningmarkt illustreert. Hoewel het een maatregel is tegen woekerhuren, lost het de woningtekorten niet op en brengt het de gezonde vrije huurmarkt niet dichterbij.

Impact van de Wet betaalbare huurOllongren Geen verhoging huren van sociale huurwoningen per 1 juli 2021

De Tweede Kamer heeft ingestemd met de Wet betaalbare huur, wat grote gevolgen heeft voor zowel huurders als verhuurders. Ongeveer 900.000 woningen komen onder het woningwaarderingsstelsel te vallen, waarbij verhuurders niet meer mogen vragen dan de woning volgens punten waard is, met een maximum van €1123 per maand. Daarnaast moeten verhuurders van gereguleerde woningen de huur verlagen als deze hoger is dan voorgeschreven.

Verschuiving van verhuurder naar huurder

De wet betekent een verschuiving van €684 miljoen per jaar van verhuurder naar huurder. Dit, samen met eerdere beperkingen op tijdelijke huurcontracten en huurverhogingen, maakt beleggers boos en doet velen overwegen hun woningen te verkopen.

Geleidelijke verkopen en bouwproblemen

Minister Hugo de Jonge verwacht dat verkopen geleidelijk zullen gaan, aangezien de nieuwe regulering alleen geldt voor nieuwe huurcontracten. Echter, dit legt druk op de noodzaak van voldoende nieuwe woningen, terwijl veel bouwprojecten stil staan, wat leidt tot een verwachte bouwdip.

Geen structurele oplossing

De Wet betaalbare huur biedt geen structurele oplossing voor de problemen op de woningmarkt. Een oplossing vereist gebalanceerde leennormen, fiscale gelijktrekking van huren en kopen, en voldoende bouw, ook voor huurders.

Bron: fd.nl