Hoofdlijnenakkoord PVV, VVD, NSC en BBB: meer grote woningbouwlocaties

21 mei 2024

Grote woningbouwlocaties

De nieuwe coalitie van PVV, VVD, NSC en BBB heeft donderdagochtend hun hoofdlijnenakkoord bekendgemaakt. Een belangrijk onderdeel van dit akkoord is het versnellen van de woningbouw. De partijen willen meer grote woningbouwlocaties aanwijzen, bovenop de zeventien locaties die al in het programma Novex zijn opgenomen. Deze nieuwe locaties zullen bij voorkeur rond bestaande infrastructuur worden gesitueerd. Details over de exacte locaties zijn nog niet bekend, maar er zal snel een voorstel worden gedaan.

Grondbeleid: straatje erbijRijksvastgoedbedrijf krijgt nadrukkelijke rol bij woningbouw

Om de woningbouw te stimuleren, wordt het grondbeleid aangepast. Lokale overheden krijgen meer autonomie om ontwikkelaars die traag bouwen op onbebouwde grond te belasten. Er wordt gesproken over een gemaximeerde planbatenheffing of een vergelijkbaar systeem, waarvan de opbrengsten ten goede komen aan de bereikbaarheid en betaalbare woningen. Per gebied moet 30% van de nieuwbouw sociaal zijn, met twee derde betaalbaar voor middeninkomens. Woningcorporaties zullen een rol spelen in de (lage) middenhuur.

Optoppen en herbestemming

Voor bestaande bouw wil de coalitie het makkelijker maken om woningen toe te voegen. Dit omvat herbestemming van bestaande gebouwen, optopping, splitsing van woningen, en het gedogen van permanente bewoning van recreatiewoningen. Deze maatregelen moeten de woningvoorraad vergroten zonder nieuwbouw. Een Woontop zal worden georganiseerd om afdwingbare afspraken te maken voor structurele verhoging van de woningbouw.

Coördinerend minister

Er komt een coördinerend minister die verantwoordelijk wordt voor ruimtelijke ordening en de bouw van woningen, met speciale aandacht voor aandachtsgroepen zoals jongeren, ouderen en dak- en thuislozen. Ook de netcongestie wordt onder regie van het kabinet opgelost, waarbij Den Haag bepaalt wie wanneer op het net wordt aangesloten.

Infrastructuur en bereikbaarheid

Onderhoud en nieuwe start voor projecten

Op het gebied van infrastructuur zien de partijen ook grote uitdagingen. Naast een “grote onderhoudsopgave” zullen zeventien gepauzeerde projecten worden hervat, mits er voldoende personeel, vergunningen en financiële middelen beschikbaar zijn. Deze projecten omvatten onder andere de A1/A30, A67, en de vaarweg IJsselmeer-Meppel. Ook knelpunten in het openbaar vervoer en op het water, zoals de Nedersaksenlijn en de OV-verbinding Amsterdam-Haarlemmermeer, worden aangepakt. De aanleg van de Lelylijn wordt voortgezet, met de wens te starten in Groningen.

Energieonafhankelijkheid

De coalitie wil inzetten op meer energieonafhankelijkheid en duurzame energieproductie. Mensen en kleine ondernemers zullen worden geholpen bij het verduurzamen van hun woningen en bedrijfspanden.

Beleid rond warmtepompen en CO2-heffing

Conservatieve aanpak

Op sommige punten kiest het beoogde kabinet voor een conservatievere aanpak. Verplichte labelsprongen voor koopwoningen en de verplichting om vanaf 2026 bij vervanging van de verwarmingsketel een warmtepomp te installeren, worden geschrapt. De aangekondigde verhoogde CO2-heffing wordt teruggedraaid. Het Klimaatfonds zal worden gebruikt voor investeringen in innovaties zoals CCS en groene waterstof, met blauwe waterstof als tussenstap indien nodig.

Kernenergie

De kerncentrale in Borssele blijft open, en de bouw van twee nieuwe kerncentrales wordt doorgezet. Daarnaast wordt ingezet op de bouw van twee extra of meerdere kleine kerncentrales.

Dit hoofdlijnenakkoord laat zien dat de coalitie fors wil investeren in woningbouw, infrastructuur en energietransitie, met zowel ambitieuze plannen als conservatieve maatregelen om de verschillende uitdagingen aan te pakken.

Bron: cobouw.nl