Regionale woondeals: succes en uitdagingen

2 mei 2024

De voortgang van de woningbouwdoelstellingen uit regionale woondeals blijft achter, ondanks positieve ontwikkelingen. Het ministerie van Binnenlandse Zaken wijst op gestegen bouwkosten en rente als voornaamste oorzaken, maar er spelen meer complexe factoren mee.

Regionale successen en knelpuntenCirculair bouwen krijgt prioriteit bij het Rijksvastgoedbedrijf

In sommige gemeenten, zoals Leeuwarden, zijn de doelstellingen van regionale woondeals ruimschoots overtroffen. Leeuwarden heeft bijvoorbeeld 915 woningen gebouwd, terwijl 500 was gepland. Echter, van de 35 regionale woondeals werden er 11 niet gehaald. Ondanks enkele successen, blijkt uit gesprekken met vijf woonwethouders uit verschillende gemeenten dat er gemeenschappelijke pijnpunten zijn die de woningbouw belemmeren.

Diverse uitdagingen voor gemeenten

Wethouders uit gemeenten zoals Apeldoorn, Den Bosch, Doetinchem, Leeuwarden en Vlissingen signaleren diverse uitdagingen in de woningbouw. Naast de gestegen bouwkosten en rente, noemen zij problemen zoals netcongestie, vertraging door Raad van State-procedures en stikstofproblematiek.

Oplossingsrichtingen

Om de bouwdoelstellingen te behalen, pleiten de wethouders voor verschillende oplossingen. Deze omvatten het vereenvoudigen van procedures voor sociale middenhuur, extra financiële steun vanuit de overheid om onrendabele toppen te bestrijden, en maatregelen om knelpunten zoals netcongestie en Raad van State-procedures aan te pakken.

Bron: cobouw.nl