‘Woningnood neemt alleen maar toe door overheidsregels’

6 mei 2024

De woningnood in Nederland is nijpend. Er is een tekort van 400.000 woningen, en de prijzen blijven maar stijgen. De oorzaak van deze problemen ligt volgens velen in de kunstmatige schaarste aan woningbouwgrond.

Tegenwerking van gemeenten en provinciesWaarom we moeten blijven bouwen binnen de stadsgrenzen

De decentralisatie van het woningbouwbeleid na de Vinex-periode heeft geleid tot inertie bij gemeenten en provincies. Zij stellen allerlei regels en procedures op die de bouw van nieuwe woningen bemoeilijken. Dit drijft de prijzen omhoog en maakt het voor veel mensen onmogelijk om een betaalbare woning te vinden.

Grondspeculatie

Een ander probleem is grondspeculatie. Sommige partijen kopen grond op in de hoop dat de waarde ervan in de toekomst zal stijgen. Dit drijft de prijzen nog verder omhoog, en maakt het voor starters en andere kwetsbare groepen op de woningmarkt nog moeilijker om een woning te kopen.

Oplossingen: meer bouwen, goedkoper bouwen, en pak de grondspeculatie aan

De oplossing voor de woningnood is simpel: er moet veel meer gebouwd worden, tegen lagere prijzen. Dit kan alleen als er meer grond beschikbaar komt voor woningbouw. De overheid moet hier een actieve rol spelen door het areaal aan woningbouwlocaties drastisch te vergroten.

Daarnaast moet er strenger worden opgetreden tegen grondspeculatie. De overheid kan dit doen door bijvoorbeeld een speculatiebelasting in te voeren. Ook moet er een einde komen aan de bureaucratie en de trage vergunningentrajecten.

Een nationale aanpak is nodig

De woningnood is een nationaal probleem, en vereist dan ook een nationale oplossing. Alle partijen in de Tweede Kamer moeten in het regeerakkoord afspraken maken over het aanpakken van de woningnood. De minister van Wonen moet hierbij een centrale rol krijgen.

Conclusie

De woningnood is een complex probleem, maar er zijn oplossingen mogelijk. De overheid moet hierbij het voortouw nemen, door meer grond beschikbaar te stellen voor woningbouw, de bureaucratie te verminderen, en grondspeculatie aan te pakken. Als we samenwerken kunnen we de woningnood aanpakken en ervoor zorgen dat iedereen in Nederland een betaalbare woning kan vinden.

Bron: cobouw.nl