Hoge grondprijzen belemmeren betaalbare woningbouw

13 mei 2024

Bouwondernemers benadrukken de noodzaak van kortere procedures om woningbouw te versnellen, maar wijzen ook op het cruciale belang van lagere grondprijzen voor het realiseren van betaalbare woningen.

Wetsvoorstel voor regie in de volkshuisvesting

Het wetsvoorstel voor de Wet versterking regie volkshuisvesting, voorgesteld door demissionair minister Hugo de Jonge, streeft naar kortere procedures en snellere woningbouw. Respondenten van de BouwMonitor benadrukken het belang van dit doel, naast de noodzaak van het aanwijzen van concrete bouwlocaties.

Uitdagingen bij betaalbaarheid van woningen

Een aanzienlijk deel van de ondervraagde bouwondernemers erkent de uitdaging om betaalbare woningen te realiseren, vooral vanwege de hoge grondprijzen. Ondanks het streven naar een goede verdeling van sociale huur en woningen in het middensegment, blijven hoge grondprijzen een obstakel voor betaalbaarheid.

Oplossingen en visies op bouwen in de toekomst

Om betaalbaar bouwen mogelijk te maken, worden oplossingen zoals het aanwijzen van meerdere locaties, het gebruik van prefab constructies, subsidies en kortere procedures genoemd. Daarnaast wordt gesproken over het bouwen van kleinere woningen, wat aansluit bij de trend van groeiende eenpersoonshuishoudens, hoewel er verschillende meningen zijn over de haalbaarheid en wenselijkheid hiervan.

Scepsis over het behalen van gestelde doelen

Er bestaat scepticisme onder bouwondernemers over de haalbaarheid van de gestelde doelen voor woningbouw door de voorgestelde wet. Velen twijfelen of het streven naar 981.000 woningen voor 2030 daadwerkelijk zal worden gerealiseerd door de voorgestelde maatregelen.

Bron: cobouw.nl