Nieuws

‘Duurzaam bouwen kost veel geld, maar levert nog meer op’

13 mei 2024 Duurzaamheidsstrategie van KlokGroep: Verder dan de wet KlokGroep zet hoog in op duurzaamheid met een eigen duurzaamheidsstandaard die verder gaat dan de wettelijke vereisten. Deze aanpak is ingegeven door de wens om klimaatverandering tegen te gaan en een sterke concurrentiepositie te behouden. Ambitieuze doelen en maatregelen De duurzaamheidsstandaard van KlokGroep stelt ambitieuze doelen, zoals het […] Lees verder

Nieuwe Milieuprestatieberekening schaadt houtbouw

13 mei 2024 De herziene Milieuprestatieberekening (Mpg) heeft een negatieve impact op biobased bouwen, met name houtbouw, door nieuwe rekenregels die meer milieu-effecten meerekenen. Hoewel minister De Jonge tracht het probleem op te lossen na kritiek, blijft houtbouw-pleitbezorger Eric de Munck sceptisch. Opkomst van houtbouw en de uitdagingen Eric de Munck van Centrum Hout benadrukt de groei van […] Lees verder

Hoge grondprijzen belemmeren betaalbare woningbouw

13 mei 2024 Bouwondernemers benadrukken de noodzaak van kortere procedures om woningbouw te versnellen, maar wijzen ook op het cruciale belang van lagere grondprijzen voor het realiseren van betaalbare woningen. Wetsvoorstel voor regie in de volkshuisvesting Het wetsvoorstel voor de Wet versterking regie volkshuisvesting, voorgesteld door demissionair minister Hugo de Jonge, streeft naar kortere procedures en snellere woningbouw. […] Lees verder

Betalingsachterstanden NHG-hypotheken nemen weer toe

13 mei 2024 Uit de recente Woonlastenmonitor van Nationale Hypotheek Garantie (NHG) blijkt dat bijna 40% van de huizenbezitters worstelt met hun financiële situatie, waarbij een vijfde moeite heeft om hun hypotheeklasten te betalen. Deze zorgen hebben geleid tot een toename van betalingsachterstanden op NHG-hypotheken sinds vorige zomer. Stijging van betalingsachterstanden Hoewel het aandeel NHG-hypotheken met betalingsachterstanden in […] Lees verder

Heijmans verhoogt het aantal woningverkopen

13 mei 2024 Heijmans heeft in vergelijking met vorig jaar bijna twee keer zoveel woningen verkocht tot nu toe dit jaar, met een totaal van 952 verkochte woningen. Deze toename wordt toegeschreven aan het voortdurende herstel sinds het vierde kwartaal van 2023, versterkt door de overname van Van Wanrooij. Positieve reacties van beleggers en vooruitzichten De positieve trend […] Lees verder

Verhuurders vrezen miljardenschade door te hoge huren

13 mei 2024 Verhuurders van vrijesectorwoningen zijn bezorgd over mogelijke terugbetalingen tot wel €6,4 miljard vanwege rechterlijke uitspraken die stellen dat zij jarenlang te hoge huren hebben gerekend. Deze vrees komt voort uit een recente studie die in opdracht van vastgoedbeleggers is uitgevoerd. Ongelijkheid in huurprijsbeleid Rechters hebben kritiek geuit op het huurprijsbeleid van grote verhuurders, zoals Bouwinvest, […] Lees verder

Prioriteiten stellen in een wereld vol urgentie

6 mei 2024 Voorrang geven In veel werkomgevingen is het lastig om prioriteiten te stellen, vooral wanneer alles even belangrijk en dringend lijkt. Hoe bepaal je wat voorrang verdient? Belangrijk en dringend De Eisenhower-methode is een klassieker op het gebied van tijdmanagement. Deze methode helpt bij het stellen van prioriteiten door te vragen: is deze taak belangrijk én […] Lees verder

Waarom huizenprijzen ongevoelig lijken voor de hypotheekrente

6 mei 2024 Herstel na schrik Ondanks een snelle stijging van de hypotheekrente in de afgelopen twee jaar, is de huizenmarkt snel hersteld van de schok. Hoewel de prijzen ten opzichte van het voorgaande kwartaal slechts drie kwartalen daalden, begon de markt vanaf de tweede helft van 2023 alweer te stijgen. Rentebeleid ECB De Europese Centrale Bank (ECB) […] Lees verder

Sterke stijging in woningverkopen bij BAM

6 mei 2024 BAM verkoopt fors meer woningen In het eerste kwartaal van dit jaar heeft bouwbedrijf BAM aanzienlijk meer woningen verkocht in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. Het aantal verkochte woningen steeg naar 440, terwijl dit vorig jaar op 182 lag. Hoewel deze cijfers nog onder die van 2022 (580 woningen) en 2021 (890) liggen, is […] Lees verder

Duurzaamheid en circulariteit in opkomst bij distributiecentra

6 mei 2024 De groei van grootschalige distributiecentra wordt gekenmerkt door zowel snelle expansie als toenemend verzet. De overheid en de samenleving leggen strengere eisen op aan de bouw van deze centra, waardoor duurzaamheid en circulariteit steeds belangrijker worden. Politieke en maatschappelijke druk Politieke initiatieven, zoals het remmen van groei van distributiecentra op ongewenste locaties, illustreren de groeiende […] Lees verder