Nieuws

Testen van software voor nieuwe Omgevingswet is gestart

7 juni 2021 De nieuwe Omgevingswet treedt halverwege 2022 in werking. Vooruitlopend daarop konden bureaus voor ruimtelijke ordening en stedenbouwkundigen oefenen met de omgevingssoftware die voor deze wet is ontwikkeld. Dit is belangrijk, want voordat de wet van kracht wordt moeten alle betrokken partijen hier goed mee om kunnen gaan. Omdat de Omgevingswet is gebaseerd op participatie en […] Lees verder

Vraagtekens bij wenselijkheid rechtspraak door de Raad van State

7 juni 2021 De Raad van State heeft twee belangrijke taken. Het is een adviesorgaan en de RvS doet uitspraak in conflicten tussen burgers en de overheid. Maar bij die tweede bevoegdheid van bestuursrechter worden steeds vaker vraagtekens gezet. De Raad van State zou zich als adviesorgaan voor de regering niet moeten bemoeien met rechtspraak. Iemand die een […] Lees verder

De vergroting van binnensteden komt de leefbaarheid ten goede

7 juni 2021 Veel steden worstelen met de leefbaarheid van hun binnenstad. Veel mensen vinden het aantrekkelijk om daar te wonen. Er zijn veel bedrijven waar gewerkt kan worden, maar ook voorzieningen zoals winkels en horeca. Maar wat nu als de buitenring van die binnenstad niet alleen wordt volgebouwd met woningen maar ook wordt voorzien van de voorzieningen […] Lees verder

Het RIVM komt met nieuwe richtlijnen voor ventilatie vanwege risico’s door aerosolen

7 juni 2021 Aerosolen werden bekend tijdens de corona uitbraak. De rondvliegende druppeltjes zouden een groot risico vormen bij de verspreiding van het virus. Lange tijd kwam het RIVM niet met een officieel standpunt ten aanzien van aerosolen maar daar komt nu verandering in. Deskundigen hameren er al langer op dat het RIVM komt met officiële richtlijnen aangaande […] Lees verder

Is er nog hoop voor huizenzoekers in Nederland?

7 juni 2021 Ben je ook zo’n wanhopige huizenzoeker in Nederland? Zo eentje die moedeloos de huizensites online scant op zoek naar dat ene leuke huis. Als je eindelijk iets vindt wat betaalbaar is en aan je wensen voldoet kom je er al snel achter dat nog minstens 100 anderen ook dat idee hadden. Het huis wordt verkocht. […] Lees verder

Gemeenten werken aan opkoopverbod voor woningbeleggers

7 juni 2021 Gemeenten willen zo snel mogelijk het opkopen van woningen door beleggers aan banden leggen. Vanwege de krapte op de woningmarkt is iedere woning die te koop wordt aangeboden een potentiële prooi voor beleggers. Zij kunnen vaak fors boven de vraagprijs bieden waardoor andere geïnteresseerden waaronder starters of mensen met een modaal inkomen achter het net […] Lees verder

Wordt thuiswerken vanuit het buitenland de nieuwe trend?

7 juni 2021 De coronapandemie heeft ervoor gezorgd dat we in veel gevallen van het ene op het andere moment gingen thuiswerken. Dat wekte bij werknemers de vraag op of dat thuiswerken ook vanuit het buitenland kon. Want in principe maakt het weinig verschil of je thuiskantoor in Purmerend is of in Barcelona of een mooie plek in […] Lees verder

CBS: Huizenprijzen stegen in april 2021 met 11,5%

7 juni 2021 De stijging van de huizenprijzen blijft maar doorgaan. Volgens cijfers van het CBS en het Kadaster was een koophuis in april 2021 gemiddeld 11,5% duurder dan in april 2020. Dit is de derde maand op rij dat de huizenprijzen stijgen met dubbele cijfers. In februari en maart steeg de prijs van een koopwoning met respectievelijk […] Lees verder

Is het woningtekort in Nederland realiteit of slechts een mening?

7 juni 2021 Er wordt vandaag de dag door alle deskundigen gezegd dat de woningschaarste in Nederland een feit is en geen mening. Maar is het tekort aan woningen wel zo gigantisch? In de jaren 50 van de vorige eeuw was er ook woningnood. Kort na de Tweede Wereldoorlog werd er met man en macht gebouwd maar ook […] Lees verder

Opdrachtgevers spelen een belangrijke rol bij het beperken van ongelukken in de bouw

1 juni 2021 In de bouw komen nog geregeld ongelukken voor, helaas soms met ernstig lichamelijk letsel of zelfs de dood tot gevolg. Het aantal ongelukken is in de afgelopen decennia al flink afgenomen, maar het kan nog steeds beter. Hierbij is een belangrijke rol weggelegd voor de opdrachtgevers, aldus Frans van Ekerschot. Hij is sectiehoofd veiligheid en […] Lees verder