Communicatie & Conflicthantering

Als projectleider dient u goed te kunnen communiceren

Projectmanagement heeft de afgelopen decennia een vlucht genomen qua professionalisering. De projectomgeving is complexer geworden. Multidisciplinaire teams werken samen aan projecten daarbij aangestuurd door een projectleider of projectmanager.

Niet alleen de belangrijke aspecten Tijd, Kwaliteit en Geld dienen bewaakt te worden. Maar ook de Organisatiedoelstellingen, de rol van de projectorganisatie daarin en de momenten van en de wijze waarop het verspreiden van informatie met de belanghebbenden rondom het project.

Doorlooptijden van projecten staan veelal onder druk. Iedere projectmedewerker zal hier in meer of mindere mate mee geconfronteerd worden. Het vraagt toewijding om als projectmedewerker constant je volledige aandacht te hebben op de resultaten waar verantwoordelijkheid voor gegeven is.

De projectorganisatie is een dynamisch gegeven. En iedere medewerker heeft zijn persoonlijkheid, maar ook zijn voorkeursstijlen voor communicatie en voor de manier waarop informatie wordt verwerkt. Bij iedere wisseling van projectmedewerkers of projectleider zal de projectorganisatie zich weer opnieuw moeten stabiliseren. Dat lukt niet altijd.

Aan de projectleider de taak om deze multidisciplinaire teams aan te sturen waarbij niet teruggevallen kan worden op hiërarchische structuren. Hoe zorgt een projectleider voor een succesvol team? Een team dat elkaar weet te versterken in de samenwerking. En wat gebeurt er met een team als het even tegen zit?

Communicatie en Conflicthantering biedt handvatten om projecten op de “zachte” kant te managen. Het vraagt inzicht in de eigen rol en eigen motivering om zo ook inzicht te verkrijgen in de rol en motivatie van de andere projectdeelnemers.

Doel

  • Theoretisch kader rondom communicatie verkennen
  • Het thema samenwerken verkennen. Wat verstaan we daaronder en waarom werk je graag met bepaalde mensen wel samen en met andere niet? Wat is er nodig om te kunnen samenwerken?
  • Communicatie en conflicthantering in verbinding met het eigen DISC-profiel

Eindtermen

  • De cursist voert gesprekken met een helder doel voor ogen en met een duidelijke structuur
  • De cursist geeft gericht vorm en inhoud aan zijn communicatie
  • De cursist weet conflicten om te zetten in kansen

Lessen