Cursus Communicatie & Conflicthantering

Dat communicatie essentieel is in iedere vorm van samenwerking, is geen nieuws. Maar de projectwereld, en met name het projectmanagement, is wel steeds complexer geworden.

Grotere teams bestaande uit nóg diversere individuen — zowel op persoonlijk als op inhoudelijk vlak — moeten onder hogere tijdsdruk presteren. En dan heb je nog wisselingen van de wacht. Projectleden komen en gaan, terwijl de projectleider probeert de balans in stand te houden. In deze hectische kookpot ligt conflict dan ook altijd op de loer.

Om conflictvermijdend of -oplossend te werk te gaan, vormt die eerdergenoemde communicatie de sleutel. In deze cursus leren we hoe je je team op de rails houdt, hoe je op de “zachte” kant kunt managen en met welke voorkeursstijlen van communicatie je te maken krijgt.

Doel van de cursus Communicatie & Conflicthantering

  • Een theoretische benadering van communicatie
  • Samenwerken — hoe werkt dat nou precies?
  • Communicatie en conflicthantering aan de hand van je eigen DISC-profiel

Eindtermen

  • Je voert gesprekken met een helder doel voor ogen en een duidelijke structuur
  • Je geeft bewust vorm aan je eigen communicatie
  • Je zet conflicten om in kansen

Docenten

Roland Boer

Roland Boer

Eigenaar, consultant, LEAM Advies

Roland is een verbinder en ziet er een uitdaging in mensen te enthousiasmeren. Hij focust zich op de organisatorische kant van Asset Management om organisaties pragmatisch in te richten.