Masterclass Business Case Vastgoedontwikkeling

Let op: Voor het volgen van deze module heb je de voorkennis nodig die bij de module Financiële Aspecten & Vastgoedrekenen wordt behandeld.

In elke vastgoedportefeuille komen objecten of complexen naar voren met grote problemen of functionele tekorten. Een deel zal kunnen worden afgestoten, maar een deel zal bij voorkeur worden gemodificeerd. Dit bijvoorbeeld omdat de locatie wenselijk is in de portefeuille of omdat de gebruikers nog niet ontevreden zijn.

Om zeker te weten dat het juiste modificatieproject wordt gestart, zal een business case moeten aantonen dat het beoogde project de beste balans biedt tussen voor- en nadelen, kosten en opbrengsten.

Een business case dient dus om de investeringsbeslissing te onderbouwen. Inzichtelijk wordt gemaakt welke mechanismen werkzaam zijn. Hoe hangt de verhoging van de kwaliteit samen met verbetering van bijvoorbeeld energieverbruik, beleving, leefbaarheid en waardeontwikkeling? De kern is een integrale kosten-batenanalyse.

De opsteller van de business case zal een realistisch beeld schetsen van de waarde van de beoogde verbetering, alsook de complexiteit, looptijd en risico’s van het betreffende project. De business case wekt verwachtingen op en vormt de basis voor het toekennen van budgetten. In toenemende mate vraagt het management tegenwoordig aan de projectmanager of externe (leverancier c.q. adviseur) om met een sluitende en innovatieve business case te komen.

Doel van de masterclass Business Case Vastgoedontwikkeling

Je krijgt inzicht in het belang van het opstellen van een Business Case vóór de start van een project en weet waaruit deze dient te bestaan.

Inhoud

  • Doel van de Business Case
  • Marktonderzoek
  • Rekenen aan de Business Case

De opleiding Vastgoedmanagement wordt beoordeeld met een 8Beoordeeld met een 8,4

De masterclass Business Case Vastgoedontwikkeling is onderdeel van de opleiding Vastgoedmanagement, deze opleiding wordt door onze deelnemers beoordeeld met een 8,4.

Meer weten?

Uitgebreide informatie over deze vastgoedopleiding? Download dan vrijblijvend de brochure.

Deze module is onderdeel van

Vastgoedrekenen

+
Niveau Hbo+
Prijs €2395,- excl. BTW

Vastgoedmanagement

+
Niveau Hbo/wo-niveau
Aantal lessen 15 Lesdagen
Prijs €8775,- excl. BTW

Let op: Voor het volgen van deze module heb je de voorkennis nodig die bij de module Financiële Aspecten & Vastgoedrekenen wordt behandeld.

In elke vastgoedportefeuille komen objecten of complexen naar voren met grote problemen of functionele tekorten. Een deel zal kunnen worden afgestoten, maar een deel zal bij voorkeur worden gemodificeerd. Dit bijvoorbeeld omdat de locatie wenselijk is in de portefeuille of omdat de gebruikers nog niet ontevreden zijn. Hiervoor is een grondige heroverweging nodig.

Om zeker te weten dat het juiste modificatieproject wordt gestart zal een business case moeten aantonen dat het beoogde project de beste balans biedt tussen voor- en nadelen, kosten en opbrengsten.

Een business case dient om de investeringsbeslissing te onderbouwen. Inzichtelijk wordt gemaakt welke mechanismen werkzaam zijn. Hoe hangt de verhoging van de kwaliteit samen met verbetering van bijvoorbeeld energieverbruik, beleving, leefbaarheid en waardeontwikkeling? De kern is een integrale kosten-batenanalyse.

Een business case wordt om uiteenlopende redenen gemaakt: Het concernmanagement en de stuurgroep willen inzicht hebben in de kosten en opbrengsten van de voorgestelde oplossing. Bovendien kan men een inschatting maken van de wenselijkheid, levensvatbaarheid, en haalbaarheid. Het geeft een goed beeld van de complexiteit, looptijd en risico’s van het betreffende project.

De opsteller van de business case zal een realistisch beeld schetsen van de waarde van de beoogde verbetering. De business case wekt verwachtingen op en vormt de basis voor het toekennen van budgetten. In toenemende mate vraagt het management tegenwoordig aan de projectmanager of externe (leverancier c.q. adviseur) om met een sluitende en innovatieve business case te komen.

In deze module wordt de opbouw van een goede businesscase geïntroduceerd en worden de deelnemers uitgedaagd een eigen casus in te brengen. Met deze casus wordt geoefend op het aangereikte materiaal. Te denken valt aan het verkennen van de duurzaamheidsmogelijkheden op het moment van het groot onderhoud of het aanpassen van een complex voor een bredere groep eindgebruikers. Daar waar de levensvatbaarheid of haalbaarheid niet lijkt te bestaan wordt gezocht naar de kansen die innovaties bieden.

Relevantie

De tijd dat zorggebouwen toch wel werden betaald en kantoren toch wel werden verhuurd is voorbij. Investeren in vastgoed vraagt om juiste afwegingen tussen investeringskosten en exploitatieresultaten.

Doel

  • Je weet vanuit waarde-denken te komen tot een goed projectdefinitie
  • Je kunt de aankoopwaarde berekenen van een ontwikkelproject


Docenten

Asha Nagesser

Asha Nagesser

Manager HoopWerkt - Moderator Healthcare at Platform E&R

Asha wil naar een gezonde toekomst toe te werken. Door je grootste irritaties op de werkplek op te lossen en te leren vernieuwen, zul je geweldige ervaringen hebben. Je kunt veel tijd besparen en veel meer waarde creëren. Er zullen veel nieuwe manieren van zakendoen en betere relaties ontstaan. Asha helpt om de beste oplossingen te vinden die niet altijd in direct in geld zijn uit te drukken.

Iris van Donselaar

Iris van Donselaar

Projectontwikkelaar / Consultant bij Fakton (Re)Development Services

Iris is Projectontwikkelaar / Consultant bij Fakton (Re)Development Services

Lizanne Hartog

Lizanne Hartog

Consultant at Fakton Consultancy

Reviews