Cursus Vastgoedmanagementconcept (ook online)

Doelgericht handelen is ook binnen vastgoedmanagement een goed idee. Door altijd een uitgangssituatie voor ogen te hebben, wordt het maken van (goede) beslissingen eenvoudiger.

Hierbij kijk je veel meer naar de vraag naar vastgoed (huisvesten) dan naar het gebouw zelf. We kijken in de cursus Vastgoedmanagementconcept naar het nut van vastgoed (bruikbaarheid, verhuurbaarheid) en zetten deze af tegen de laagste kosten.

Verandering

Maar een doelstelling is natuurlijk niet in steen gekerfd. Omgevingsfactoren en de markt veranderen, evenals de onderhoudsstaat en functie van een gebouw. Daarom moet er constant worden gemeten en worden bijgestuurd.

Hiervoor gebruiken we allerlei besturingsproducten en pakken we zaken op een systematische wijze aan, wat resulteert in een continue vraag naar actuele informatie, betrokkenheid van stakeholders en duidelijke, gerichte communicatie.

Doelen

  • Jezelf bekend maken met de bedrijfsvoering van je oganisatie
  • Het vastgoedmanagement model leren kennen
  • Besturingsproducten begrijpen
  • Inzicht krijgen in voordelen van goed kennismanagement
  • Leren hoe je vastgoedwaarde creëert door het vergroten van vermogens

Inhoud cursus Vastgoedmanagementconcept

  • Introductie in de vastgoedmanagementwereld
  • Vastgoedmanagementmodel
  • Rollen van de vastgoedmanager
  • Waardecreatie