Vastgoedmanagementconcept

Het succesvol exploiteren van vastgoed begint met het kiezen van de juiste uitgangssituatie. Hierbij moet de vraag naar vastgoed (huisvesten) centraal staan en niet het gebouw zelf. Voor gebruikers, beheerders en/of eigenaren van vastgoed is de wezenlijke doelstelling de optimale bruikbaarheid en/of verhuurbaarheid tegen de laagste kosten.

Het vastgoedmanagementproces kent verschillende aspecten en niveaus en daarbij verandert de omgeving voortdurend. Dit betekent constant meten en bijsturen wat kan worden gedaan door problemen volgens het stramien van de managementcyclus te evalueren. Besturingsproducten zijn nodig voor de regelkringen voor beleidsvorming en voor de dagelijkse beheersing van het proces. Succesvol vastgoedmanagement kan enkel duurzaam zijn wanneer vastgoedvraagstukken op een integrale en systematische wijze worden aangepakt. Om dit te bereiken is actuele informatie nodig om met alle betrokkenen snel en gericht te kunnen communiceren.

Doelen

  • Kennis en inzicht verkrijgen in de bedrijfsvoering van zijn of haar organisatie
  • Het vastgoedmanagementmodel en de verschillende besturingsproducten leren begrijpen
  • Inzicht krijgen in de voordelen van goed kennismanagement
  • Leren hoe je vastgoedwaarde creëert door het vergoten van vermogens

Inhoud

  • Introductie in de vastgoedmanagementwereld
  • Vastgoedmanagementmodel
  • Rollen van de vastgoedmanager
  • Waardecreatie

Lessen