Curus Vastgoedmanagementconcept

Doelgericht handelen is ook binnen vastgoedmanagement een goed idee. Door altijd een uitgangssituatie voor ogen te hebben, wordt het maken van (goede) beslissingen eenvoudiger.

Hierbij kijk je veel meer naar de vraag naar vastgoed (huisvesten) dan naar het gebouw zelf. We kijken in de cursus Vastgoedmanagementconcept naar het nut van vastgoed (bruikbaarheid, verhuurbaarheid) en zetten deze af tegen de laagste kosten. Het richten en inrichten van de vastgoedorganisatie krijgt in het bijzonder de aandacht.

Verandering

Maar een doelstelling is natuurlijk niet in steen gekerfd. Omgevingsfactoren en de markt veranderen, evenals de onderhoudsstaat en functie van een gebouw. Daarom moet er constant worden gemeten en bijgestuurd.

Hiervoor gebruiken we allerlei besturingsproducten en pakken we zaken op een systematische wijze aan. Dit resulteert in een continue vraag naar actuele informatie, betrokkenheid van stakeholders en duidelijke, gerichte communicatie.

Doel van de cursus Vastgoedmanagementconcept

 • Jezelf bekend maken met de bedrijfsvoering van je organisatie
 • Het vastgoedmanagement model leren kennen
 • Besturingsproducten begrijpen
 • Inzicht krijgen in voordelen van goed kennismanagement
 • Leren hoe je vastgoedwaarde creëert door het vergroten van vermogens

Inhoud cursus Vastgoedmanagementconcept

 • Introductie in de vastgoedmanagementwereld
 • Vastgoedmanagementmodel
 • Rollen van de vastgoedmanager
 • Waardecreatie

Beoordeeld met een 8,4

Vastgoedmanagementconcept wordt beoordeeld met een 8,4

De cursus Vastgoedmanagementconcept is onderdeel van de opleiding Vastgoedmanagement, deze opleiding wordt door onze deelnemers beoordeeld met een 8,4.

Meer weten?

Uitgebreide informatie over deze vastgoedopleiding? Download dan vrijblijvend de brochure.

Deze module is onderdeel van

Vastgoedmanagement

+
Niveau Hbo/wo-niveau
Aantal lessen 15 Lesdagen
Prijs €8775,- excl. BTW

Vastgoedmanagementconcept

Het succesvol exploiteren van vastgoed begint met het kiezen van de juiste uitgangssituatie. De vraag naar vastgoed/huisvesting moet centraal staan, niet het gebouw zelf. Voor gebruikers, beheerders en/of eigenaren van vastgoed is de wezenlijke doelstelling de optimale bruikbaarheid en/of verhuurbaarheid tegen de laagste kosten.

Managementcyclus, besturingsproducten en kennismanagement

Het vastgoedmanagementproces is een zeer complex proces. Het kent verschillende aspecten en niveaus. Daarbij verandert ook de omgeving voortdurend. Voor de manager betekent dit constant meten en bijsturen. Optimaliseren kan hij of zij door problemen volgens het stramien van de managementcyclus te evalueren. Besturingsproducten zijn nodig voor de regelkringen voor beleidsvorming en voor de dagelijkse beheersing van het proces (kwaliteit, kwantiteit, doorstroomsnelheid, etc.).

Succesvol vastgoedmanagement kan enkel duurzaam zijn wanneer vastgoedvraagstukken op een integrale en systematische wijze worden aangepakt. Om dit adequaat te kunnen doen, is het van belang te beschikken over actuele informatie, teneinde met alle betrokkenen snel en gericht te kunnen communiceren.

Succesvol vastgoed exploiteren gaat niet vanzelf. De kern wordt gevormd door mensen, mensen die met elkaar samenwerken. De vastgoedmanager is gericht op het vergroten van het:

 • commerciële vermogen van de vastgoedorganisatie
 • materiële vermogen van het vastgoed en de vastgoedorganisatie
 • sociale vermogen van de vastgoedorganisatie
 • denkvermogen van de vastgoedorganisatie

Relevantie

Vastgoedmanagement is complex en vraagt om inbreng van verschillende vakdisciplines. Er is daarom een methode nodig om deze effectief met elkaar te laten communiceren.

Doelen

 • De cursist heeft kennis van en inzicht in de bedrijfsvoering van de eigen organisatie
 • De cursist heeft inzicht in het vastgoedmanagementmodel en weet dit toe te passen op de eigen vastgoedorganisatie
 • De cursist weet vanuit rollen en temperamenten de kracht van een team te positioneren

Inhoud

Les 1 Vastgoedmanagement denk- en werkmodel

De opzet van een vastgoedorganisatie en de relevantie ervan. Inzoomen op activiteiten, organisatie, omzet en winst. Hoe stuur je het effectief en efficiënt aan? Welke rol neem jij aan als vastgoedmanager? Geef aan in welke rol je nu functioneert en wat jouw ambitie is. Durf je leerdoelstellingen te formuleren.

Les 2 Samenwerken

Organisatie, persoonlijke stijlen en comunicatie. Tien gedachten die helpen bij samen leren en veranderen.

Les 3 Briljante Business – Waardecreatie

Breng het vastgoedbedrijf naar een hoger niveau. Je krijgt een kader voor briljante business: vanuit de visie van de organisatie ontstaat vanuit een unieke positionering een helder beeld van de waarde voor de klant en de impact in waardecreatie voor alle belanghebbenden.

Werkvormen

 • Hoor- en discussiecollege
 • Praktijkoefening
 • Learning by teaching
 • Groepsopdracht

Studielast

3 dagdelen en 12 studie-uren

 


Docenten

Krist Dekkers

Krist Dekkers

Senior adviseur, Partners en Pröpper

Krist Dekkers heeft ruim 25 jaar ervaring in de vastgoedsector bij bedrijven als PRC Bouwcentrum en Imtech N.V. Krist heeft ervaring als organisatieadviseur, manager, trainer en coach. Daarnaast heeft hij ruime ervaring opgedaan in het trainen van talenten in zijn functie als Manager trainers bij Horizon Training and Development en later ook bij GITP. Zijn passie: Talenten laten scoren!

Leon Erkelens

Leon Erkelens

Consultant, Synerki Consultancy & Courses

Met een academische houding en een ondernemende mentaliteit wil Leon een waardevolle bijdrage leveren aan het vakgebied van architectuur en vastgoed. Daarbij kunt u denken aan de lange termijn waarde in termen van gezonde financiële waarde, duurzame marktwaarde en maatschappelijke meerwaarde. Werken aan een samenleving waarin gezondheid, leefbaarheid en duurzaamheid richting geven aan innovatiekracht.

Reviews