Opleiding Risicomanagement

Shit happens. Maar het liefst zo min mogelijk. Daarom is risicomanagement, zéker in een branche met grote belangen, enorm belangrijk.

Een goede risico-analyse helpt je om ongewenste gebeurtenissen in kaart te brengen en om deze zo goed mogelijk beïnvloedbaar te houden. Dit maakt projectmanagement eenvoudiger, en door het inzichtelijk hebben van de risico’s wordt het bereiken van gestelde doelen gemakkelijker.

Doel opleiding Risicomanagement

Als deelnemer van deze opleiding krijg je meer inzicht in de aspecten van risicomanagement en leer je risico’s beter te beheersen.

Eindtermen

  • Je leert de methodiek voor risocomanagement;
  • Je bent geïnformeerd over de laatste ontwikkelingen op het gebied van risicomanagement binnen projectontwikkeling.

Toets

Deze opleiding sluit je af met een toets. Hierin krijg je de opdracht om een risico-analyse samen te stellen waarin je een top tien risico’s maakt voor een specifiek vastgoedproject, en je deze risico’s weet te kwantificeren.

Samenhang met het beroepsveld

Je bent in staat om een (project)organisatie bewust te laten kijken naar risico’s, aan te sturen op maatregelen, en zo de kans op shit happens te minimaliseren.