Cursus Vastgoedrekenen, opbrengsten en kosten

Investeren is niet altijd een goed idee. Het is misschien niet de binnenkomer die je verwacht — maar het is wel de realiteit. Het maken van de juiste investeringsbeslissingen is namelijk een vaak onderschatte factor.

Haalbaarheid, (potentiële) kosten en opbrengsten, maar ook risico’s moeten bekeken en afgewogen worden om tot een goede beslissing (of vaak beslissingen) te komen. Hierbij zijn anticipatie en het kijken naar meerdere scenario’s van essentieel belang.

Leerdoel cursus Vastgoedrekenen, opbrengsten en kosten

Je wordt tijdens deze cursus Vastgoedrekenen wegwijs binnen de financiële aspecten van vastgoedontwikkeling, met een nadruk op het maken van investeringsbeslissingen op basis van kosten en opbrengsten.

Eindtermen

Binnen een concrete casus ben je tot het volgende in staat:

  • Je kent de kosten en opbrengsten van projectontwikkeling en je kunt deze in beeld brengen
  • Je kunt een haalbaarheidsanalyse met twee scenario’s opstellen
  • Je kunt inzichtelijk maken wat de relatie is tussen investeringskosten en exploitatiekosten

Samenhang met het beroepsveld

Je bent in staat om de financiële berekening van een vastgoedproject te maken. Dit doe je aan de hand van een gevoeligheidsanalyse en hierbij hou je rekening met verschillende parameters zoals inflatie en rente, waardoor je verschillende scenario’s kunt maken.