Onderhoudstoestand – NEN 2767/RVB BOEI

Om het kader waarin de verschillende inspecties plaatsvinden te begrijpen wordt in de eerste module van de opleiding het onderhoudsproces toegelicht. In het licht van het onderhoudsproces wordt het doel van een integrale rapportage uiteengezet. Daarnaast komt het belang van onderhoud voor de veiligheid en gezondheid van huurders en/of gebruikers en voor de duurzame waarde van het vastgoed aan bod. De aandacht gaat daarbij uit naar de wijze waarop afwegingen in het onderhoudsproces kunnen worden gemaakt, alsmede de instrumenten die het afwegingsproces ondersteunen.

Leerdoelen
  • Het belang kennen van vastgoedonderhoud
  • Creëren van de basis voor het effectief en efficiënt uitvoeren van het onderhoud
  • Conditiemeting conform NEN 2767

Lessen