Cursus Brandveiligheid - NEN6059/RVB BOEI

Brand heeft altijd vergaande (helaas negatieve) gevolgen. Het is dan ook geen verrassing dat  brandveiligheid een centrale plaats binnen RgdBOEI inneemt.

Door beter inzicht te krijgen in het ontstaan van brand, en door goed te weten wie waarvoor verantwoordelijk is, kan schade door brand worden beperkt en soms zelf voorkomen.

Dat is natuurlijk een mooi uitgangspunt. In deze cursus leer je daarom hoe je een gebouw op brandveiligheid kunt inspecteren en hoe je de brandveiligheid van bestaande gebouwen in kaart kunt brengen.

Inhoud cursus Brandveiligheid NEN 6059/RVBBOEI

Na het volgen van deze cursus ben je in staat om zelfstandig brandveiligheidscontroles uit te voeren, risico’s te herkennen en maatregelen voor te stellen.

Je kunt zowel theoretisch als praktisch antwoord geven op vragen zoals:

  • Hoe krijgt een vastgoedeigenaar grip op brandveiligheid?
  • Wat is brand eigenlijk?
  • Waar moet vastgoed aan voldoen — en wat is het rechtens verkregen niveau?
  • Welke regelgeving heeft betrekking op de brandveiligheid van een gebouw?
  • Waar moet een gebouw aan voldoen qua vluchtveiligheid?
  • Zijn de bestaande beveiligingsinstallaties op orde?
  • Welke beheersmaatregelen moeten er (minimaal) worden uitgevoerd?
  • Voldoen de materialen en de aankleding van een gebouw aan de eisen?

Voor wie is deze cursus?

Iedereen die (mede) verantwoordelijk is voor de brandveiligheid, direct of indirect, kan veel leren van deze cursus. Denk aan beheerders, vastgoedinspecteurs en -adviseurs, projectmanagers, architecten, facility managers, beleggers, verzekeraars en installateurs.

Door je begrip van brand, de risico’s en de consequenties beter te begrijpen, kun je helpen om de veiligheid van mens en materiaal aanzienlijk te vergroten.

Leerdoel

  • Je krijgt inzicht in brand en de aspecten van brandveiligheid
  • Je leert hoe je een brandscan uitvoert.