Integrale Inspectie

Om tot een objectief oordeel te komen over de onderhoudsstaat van een gebouw is het noodzakelijk om een eenduidige inspectiemethodiek te hanteren. In deze module wordt de conditiemeting conform NEN2767 gehanteerd voor respectievelijk bouwkundige-, werktuigbouwkundige, installatietechnische elementen en transportmiddelen.

Leerdoel

Ontwikkelen van de vaardigheid om de inspecties (bouwkunde, werktuigbouwkunde, elektrotechniek en transport) uit te voeren en te rapporteren teneinde de basis te leggen voor het MeerjarenOnderhoudsPlan.

Lessen