Cursus Energieprestatie - ISSO/RVB BOEI

Meer dan 40% van al het energieverbruik in Nederland komt op rekening van de gebouwde omgeving. Dat betekent dat er enorm veel energie te besparen valt met vastgoed.

In de huidige tijd, waarin er steeds hogere druk op het milieu én de exploitatiekosten van een gebouw komt te liggen, wordt de energieprestatie van vastgoed dus steeds belangrijker.

De cursus Energieprestatie neemt de vorm aan van hoorcolleges en een opdracht waarin je ervaring opdoet met de besluitvorming omtrent energieprestatie van gebouwen.

Leerdoelen cursus Energieprestatie

Je krijgt inzicht in de energieprestaties van gebouwen, en de beschikbare maatregelen om besparingen te realiseren.