Cursus Ontwerp- & Bouwproces en Kwaliteitsborging

Een bouwproces, van A tot Z, duurt lang. Het is daarom altijd een uitdaging om ervoor te zorgen dat gemaakte afspraken, ambities, visie en wensen niet verwateren.

Het Programma van Wensen (PvW) zorgt ervoor dat dit soort dingen beter worden vastgelegd dan in het gebruikelijke programma van eisen. Hierdoor stelt het PvW de opdrachtgever in staat om (nog) beter te sturen op kwaliteit, budget en oplevering van het vastgoed.

Doel cursus Ontwerp- & Bouwproces en Kwaliteitsborging

Je leert tijdens deze cursus meer over de functie en het opzetten van verschillende sturingselementen zoals het Programma van Wensen, en je leert om de opdrachtgever te steunen met sturingselementen zoals het programma van eisen en een ambitiedocument.

Eindtermen

  • Je bent in staat om een ambitiedocument op te stellen voor een concrete casus;
  • Je bent in staat om sturingsinstrumenten in te zetten met als doel de ambities en kwaliteit te bewaken in een ontwerp- en bouwproces.

Toets

Opdracht: stel een ambitiedocument samen en vertaal dit naar specificaties voor een prestatiegericht programma van eisen.