Cursus Installaties

Een gebouw kent meerdere installaties. Zo zijn er cv-installaties, ventilatiesystemen, elektrische installaties en waterinstallaties. In deze module worden de genoemde installaties besproken en de verschillende systemen toegelicht. Er wordt gekeken naar traditionele installaties en de meer duurzame installaties.

Relevantie
Het is belangrijk om kennis te hebben van de verschillende soorten installaties in een gebouw. Daarnaast leiden de klimaatdoelen ertoe dat er steeds meer geïnvesteerd wordt in duurzame installaties. Kennis van de verschillende installaties en hun duurzaamheid is daardoor van belang.

Doelstellingen

  • Kennis van de verschillende soorten installaties, zoals cv-installaties, ventilatiesystemen, elektrische installaties en waterinstallaties.
  • In staat zijn om van de verschillende soorten installaties voorbeelden te noemen.
  • In staat zijn om een duurzamer alternatief te noemen voor een installatie.

Deze module is onderdeel van

Elementaire Bouwkunde

+
Niveau Hbo-niveau
Aantal lessen 4 dagen
Prijs €2395,- excl. BTW