Integraal adviesrapport

Deze module staat in het teken van Inspectie Rapporten Vastgoed Onderhoud (IRVO), onderhoudscontracten en storingsanalyses. Deze documenten vormen de basis voor de ontwikkeling van een MeerjarenOnderhoudsPlan (MJOP). De vastgoedadviseur is verantwoordelijk voor de integrale rapportage.

Valideren

Na een inventarisatie van de beschikbare informatie en de consistentie van de informatie stelt een vastgoedadviseur vast welke inspecties uitgevoerd dienen te worden. Aan de hand van de ‘validatie’ ontwikkelt de vastgoedadviseur een inspectieplan. De uitvoering van het inspectieplan zal moeten resulteren in aanvullende informatie en een representatief beeld van de huidige onderhoudsstaat van het gebouw.

Afwegingsmodel

Een instrument om tot onderbouwde keuzes is te komen is het afwegingsmodel. Het afwegingsmodel heeft onder andere betrekking op de beschikbare financiële middelen, overlast als gevolg van onderhoudswerkzaamheden en bouwlogistiek. Het afwegingsmodel resultaat uiteindelijk in een volledige opsomming van maatregelen die zijn vastgelegd in een MeerjarenOnderhoudsPlan (MJOP).

Scenario

Een MeerjarenOnderhoudsPlan (MJOP) is niet de enige waarheid. In de praktijk is er altijd sprake van varianten die mogelijk meer passen bij de wensen van de opdrachtgever. In het kader van scenario’s valt onder andere te denken aan een duurzaamheidsscenario ten opzichte van een traditionele onderhoudsbegroting.

Leerdoel

Ontwikkelen van de vaardigheid om een optimaal MeerjarenOnderhoudsPlan (MJOP) op te stellen.