Cursus Integraal Adviesrapport

Inspectierapporten voor vastgoedonderhoud (IRVO), onderhoudscontracten en storingsanalyses vormen een belangrijke schakel binnen de realisatie van een Meerjarenonderhoudsplan (MJOP). Als vastgoedadviseur ben jij hier verantwoordelijk voor.

Bij het opstellen van een dergelijk adviesrapport zijn de volgende zaken belangrijk, die in deze opleiding aan bod komen.

Valideren

De inspecteur stelt vast welke inspecties uitgevoerd dienen te worden. Dit gebeurt op basis van een inventarisatie van alle beschikbare informatie, en de consistentie daarvan.

Vervolgens ontwikkelt de adviseur door middel van validatie een inspectieplan. Wanneer dit plan wordt uitgevoerd, komt hier extra informatie uit voort welke tot een correct beeld van de onderhoudsstaat van een gebouw leidt.

Afwegingsmodel

Om onderbouwde keuzes te maken, kan het afwegingsmodel als instrument worden ingezet. Hierin worden financiële middelen, overlast n.a.v. werkzaamheden en logistiek tegen elkaar afgezet. Dit helpt om een duidelijke opsomming te geven van maatregelen, welke in het MJOP worden vastgelegd.

Scenario

Natuurlijk biedt een MJOP geen ultieme waarheid. Er zijn altijd belangrijke nuances en omstandigheden waardoor er per opdrachtgever een unieke situatie ontstaat. Het is belangrijk om te leren met zulk soort scenario’s rekening te houden.

Leerdoel cursus Integraal Adviesrapport

Je ontwikkelt de vaardigheid om een optimaal MJOP op te stellen.