Buitenlandse investeerders hebben grote belangstelling voor Nederlands zorgvastgoed

18 augustus 2021

Nederland vergrijst en dat heeft voor sommige partijen voordelen. Internationale vastgoedinvesteerders zijn zeer geïnteresseerd in zorgvastgoed in Nederland. Vanuit onder andere Canada, België en Frankrijk wordt er momenteel al geld gestoken in bouwprojecten voor senioren in ons land. Het investeringsrisico is laag. Vanwege de vergrijzing is er grote vraag naar goede medische zorg voor ouderen. De privatisering van de ouderenzorg heeft de vraag nog eens extra gestimuleerd. Buitenlandse investeerders hebben inmiddels een belang van 45% in deze categorie vastgoed in Nederland

Dip door corona snel te boven

In 2020 kreeg de wereld te maken met de uitbraak van Covid-19. Dit zorgde voor een tijdelijke dip in investeringen in zorgvastgoed in het eerste kwartaal. Maar een paar maanden later was dit alweer voorbij en was de stijgende lijn weer ingezet. Voor de periode 2021-2023 is zelfs een bedrag van ruim 6 miljard euro beschikbaar voor zorgvastgoed projecten. Het gaat daarbij vooral om grote investeringen. Zo kocht een Canadees vastgoedbedrijf het Albert Schweitzerziekenhuis in Dordrecht voor 110 miljoen euro. Belgische investeerders kochten onder andere het Retraitehuis in Uden en Monnikenberg, een zorgcampus in Hilversum. Er is ook interesse voor huisvesting voor senioren, zo kocht een Franse vastgoedinvesteerder een appartementencomplex voor ouderen in Heerlen.

Buitenlandse investeerders hebben grote belangstelling voor Nederlands zorgvastgoed

Interesse in verouderd vastgoed

Nederlandse vastgoedinvesteerders hebben vaak minder interesse in zorgvastgoed dat verouderd is. Buitenlandse institutionele beleggers denken daar anders over. Zij kopen panden van rond 1960 graag op. Het gebouw wordt vervolgens opgeknapt en daarna terug verhuurd. Dit wordt ook wel een buy-to-leaseback constructie genoemd. Buitenlandse investeerders zijn gewild als het gaat om zorgvastgoed. Ze handelen niet zoals sommige investeerders die woningen opkopen en deze vervolgens voor torenhoge huren beschikbaar stellen aan uitsluitend de groep met de hoogste inkomens. Bij het aankopen van zorgvastgoed wordt vrijwel altijd een marktconforme huurprijs overeengekomen voor de gehele huurperiode. Als de hurende zorginstelling zich houdt aan de afspraak om te investeren wordt het huurcontract in veel gevallen verlengd. Dergelijke contracten lopen doorgaans tien jaar of langer.

Bron: Stadszaken