Niet alleen in Nederland stijgen de huizenprijzen explosief

18 augustus 2021

Niet alleen Nederland heeft te maken met enorme stijging van de huizenprijzen. De wereldwijde huizenprijzen stijgen vooral sterk in welvarende landen. Uit onderzoek van de OESO blijkt dat de prijzen van woningen wereldwijd enorm hard stijgen. Omdat de prijs van een huis sneller stijgt dan de inflatie en de lonen kunnen steeds minder mensen zich een woning permitteren. In de ongeveer 40 OESO-landen stegen de huizenprijzen in het eerste kwartaal van 2021 met gemiddeld 9,4% ten opzichte van het eerste kwartaal van 2020. Denemarken spant de kroon met een prijsstijging van 19%. Ook in Nieuw-Zeeland, Zweden en Turkije was de stijging fors. In slechts 3 landen, India, Roemenië en Brazilië was sprake van een lichte daling.

Nederlandse huizenprijzen stijgen beneden gemiddeld

Kijkend naar de overige OESO landen stijgen de huizenprijzen in Nederland minder hard dan wereldwijd. De stijging bedroeg in Nederland 10%. De prijsindex voor Nederland was 119,17 terwijl het gemiddelde 130,93 bedraagt. De duurste huizen zijn anno 2021 te vinden in onder andere Nieuw-Zeeland, Duitsland, Canada en Noorwegen. Een belangrijke oorzaak voor de forse stijging van de huizenprijzen is de rente. Niet alleen in Nederland maar wereldwijd daalde de rente, gemiddeld met 5 procentpunt. In Nieuw-Zeeland, waar de huizen 60% harder in prijs stegen dan het gemiddelde, daalde de rente in de afgelopen 14 jaar van 10 naar 4%.

Niet alleen in Nederland stijgen de huizenprijzen explosief

‘Gratis geld’ zorgt voor fors hogere huizenprijzen

De lockdowns als gevolg van de coronapandemie zorgden ervoor dat veel mensen besloten om te willen verhuizen. Hierdoor steeg de vraag naar woningen nog eens extra. In een markt waar toch al een tekort heerst resulteert dat uiteraard in een nog snellere stijging van de prijzen. Geld op de bank levert niets meer op, dus gebruikten huizenkopers hun spaargeld om een hoger bod op een woning te kunnen uitbrengen. Er is wel een steeds groter risico op een ‘bubbel’ die op knappen staat. Volgens Adam Slater, econoom van Oxford Economics, is een huis momenteel zo’n 10% duurder dan je zou mogen verwachten, rekening houdend met inflatie. Dat is een groot risico. Maar de bubbel die in 2008 voor de huizencrisis zorgde was vele malen groter. Een verschil is ook dat de centrale banken van onder andere de EU en ook elders in de wereld nu veel scherper toezicht houden. De gevolgen als de wereldwijde huizenprijzen instorten zullen daardoor hopelijk minder groot zijn dan in 2008.

Bron: Vastgoedmarkt