Gemeenten kopen grond aan voor de bouw van goedkope woningen

18 augustus 2021

Gemeenten kopen weer vaker zelf bouwgrond. Deze wordt vervolgens onder voorwaarden doorverkocht of verpacht aan investeerders die aan bepaalde voorwaarden voldoen. Gemeenten zijn jarenlang huiverig geweest om grondaankopen te doen. Ze deden dat in de eerste jaren van de 21e eeuw en dat leverde enorme verliezen op. De kredietcrisis en daarmee de crisis op de huizenmarkt hakte er flink in. Gemeenten moesten forse verliezen boeken op de door hen aangekochte grond. Daarna kochten gemeenten veel minder vaak grond aan. Ze lieten hun invloed gelden door voorwaarden te stellen in bestemmingsplannen en te onderhandelen met projectontwikkelaars.

Gemeente Utrecht neemt een pakket maatregelen

De gemeente Utrecht overweegt momenteel serieus om weer bouwgrond aan te kopen. Dit beleid maakt onderdeel uit van vergaande plannen om de woningmarkt te helpen. Zo worden er afspraken gemaakt met particuliere investeerders over de beperking van huurverhoging en werkt de gemeente aan regels die zelfbewoning van een gekochte woning verplicht stellen om het beleggers lastiger te maken. In de nieuw te ontwikkelen wijk Merwede in de stad Utrecht komen volgens de plannen zo’n 6.000 woningen. Als het aan de gemeente ligt wordt 55% daarvan betaalbare huur of koop.

Gemeenten kopen grond aan voor de bouw van goedkope woningen

Meer gemeenten pakken een actieve rol op de woningmarkt

Niet alleen Utrecht wil actiever meedoen op de woningmarkt. Ook gemeenten als Apeldoorn, Sittard-Geleen, Alkmaar en Goeree-Overflakkee passen hun beleid aan of er wordt in ieder geval over nagedacht. Het is niet zo dat de huizenprijzen drastisch gaan dalen als de gemeenten bouwgrond aankopen. Zij moeten dit namelijk doen voor een marktconforme prijs. Dit geldt ook voor de verkoop. Een belangrijk verschil is wel dat de gemeente winst uit grondverkoop zal bestemmen voor de eigen burgers.

Bron: Vastgoedmarkt