Nieuws

Resultaten met de tag: Duurzaamheid

Duurzaam wonen kost meer dan gedacht

10 juli 2019 De kosten die het kabinet voorziet om woningen aardgasvrij te maken, blijken te rooskleurig ingeschat. Volgens het Economisch Instituut voor de Bouw, het EIB, zal duurzaam wonen veel duurder blijken te zijn dan van tevoren is aangenomen. Dit blijkt uit een doorrekening van de kosten van het ontwerp-Klimaatakkoord op de onderdelen ‘mobiliteit’ en ‘gebouwde omgeving’. […] Lees verder

Werkt een financiële bonus altijd stimulerend?

1 juli 2019 Veel mensen denken dat een financiële bonus hét middel is om medewerkers te stimuleren. Als er een extraatje in de vorm van geld in het vooruitzicht wordt gesteld dan zal dat toch wel leiden tot een hogere productiviteit. Maar onderzoeker en gedragseconoom Dan Ariely kwam tot een andere conclusie. Er werd een proef gedaan bij […] Lees verder

De economie van Amsterdam zucht onder negatieve factoren

1 juli 2019 Het zou economisch veel beter kunnen gaan met Amsterdam. Maar er is een aantal factoren waardoor de groei van de Nederlandse hoofdstad wordt geremd. Dat de groei wordt geremd komt door de eis tot verduurzaming die de regering landelijk oplegt, de vergrijzing en de ontwikkeling van de huizenprijzen, die fors hoger liggen dan in de […] Lees verder

Slopen met visie levert nieuwe bouwmaterialen op

28 juni 2019 Veel gebouwen die gesloopt worden, eindigen als een grote hoop puin. Dat is helemaal niet nodig, vindt Michel Baars. Als duurzaam ondernemer en oprichter van bouwbedrijf New Horizon sloopt hij met een visie: afgedankte panden leveren een schat aan herbruikbare bouwmaterialen op. Door een gebouw zorgvuldig te ontmantelen, verzamelt hij onder meer gips, stenen en […] Lees verder

Aardwarmte als duurzame energiebron

28 juni 2019 Aardwarmte of geothermie is een belangrijke mogelijkheid als het gaat om duurzame energiewinning. Het wordt veelvuldig ingezet bij het verwarmen van kassen, waardoor tuinders veel minder gas verbruiken. In Middenmeer wordt het kassengebied, dat circa 400 hectare groot is, gedeeltelijk door geothermie verwarmd, waardoor een kwart minder gas verbruikt wordt. Via een buis wordt zout […] Lees verder

Koelend hout in plaats van airco

17 juni 2019 Een nieuwe manier van hout bewerken, levert een bouwmateriaal op dat gebruikt kan worden om huizen koel te houden. Chinese en Amerikaanse onderzoekers hebben ontdekt dat hout met behulp van een chemisch proces waterdicht en warmte werend gemaakt kan worden. Het zonlicht wordt erdoor weerkaatst en het hout geeft infraroodstraling af, die de binnenkomende warmte […] Lees verder

Verduurzaming kantoorpanden wordt zichtbaar in taxatierapport

6 juni 2019 Niet alleen woningen maar ook bedrijfspanden worden verduurzaamd. Zonnepanelen, isolatie en andere maatregelen moeten ervoor zorgen dat een kantoorpand minder energie nodig heeft voor verwarming. De waardestijging die dit soort maatregelen met zich meebrengt wordt nu zichtbaar in het taxatierapport. De ING bank en een aantal grote taxatiekantoren hebben hiervoor een modelrapport ontwikkeld. Het model […] Lees verder

Aanleg van warmtenetten in Nederland vraagt kennis van over de grens

6 juni 2019 In de komende 10 jaar worden nog eens zo’n 750.000 woningen aangesloten op een warmtenet. Een verdubbeling ten opzichte van het huidige aantal. Dit biedt natuurlijk mooie kansen voor Nederlandse bedrijven. Maar het ontbreekt in sommige gevallen aan noodzakelijke kennis om de aanleg en uitrol van deze warmtenetten in goede banen te leiden. Daarvoor is […] Lees verder

Alle woningen van het gas af – nog een lange weg te gaan

6 juni 2019 De ambitie ligt hoog: Uiterlijk in 2022 moeten zo’n 100.000 woningen worden verduurzaamd en ‘van het gas af’. Maar dat is nog niet zo eenvoudig. Er liggen nog heel wat obstakels in de weg om die doelstelling te bereiken. In Rotterdam doet woningcorporatie Woonbron zijn best om sociale huurwoningen te verduurzamen. Zo wordt het appartementencomplex […] Lees verder

Hoe Nederland na 2030 verder gaat zonder aardgas

6 juni 2019 Nederland heeft tientallen jaren kunnen profiteren van de aardgasvoorraden in Groningen. Dat is jarenlang goed gegaan, totdat de eerste aardbevingen in Noord-Nederland werden waargenomen en er in de loop van de tijd steeds meer huizen en andere panden beschadigd raakten. Dat er wat moet gebeuren is duidelijk. De regering is voornemens om vanaf 2030 te […] Lees verder