Beleggen in gas en kernenergie voorlopig als groene belegging aangemerkt door de Europese Commissie

4 januari 2022

Wie belegt in kernenergie of gas profiteert van de voordelen van groen beleggen. Onder bepaalde voorwaarden geldt een investering in aardgas tot 2030 als een duurzame investering. Voor kernenergie geldt die bepaling tot 2045. Dit staat in een voorstel dat de Europese Commissie aan het Europees Parlement wil voorleggen. Vooral grote investeerders zoals pensioenfondsen en verzekeraars de zekerheid geven dat ze met een gerust hart kunnen investeren. Er is de komende decennia veel geld nodig om Europa dusdanig te verduurzamen dat de EU-landen vanaf 2050 klimaatneutraal zijn.

Beleggen in gas en kernenergie voorlopig als groene belegging aangemerkt door de Europese Commissie

Lidstaten verdeeld

Frankrijk is een groot voorstander van kernenergie omdat een kerncentrale nauwelijks broeikasgas uitstoot. Het standpunt van Frankrijk is logisch omdat dit land voor 70% van zijn energieverbruik afhankelijk is van deze centrales. Duitsland en Oostenrijk denken er heel anders over. Deze landen zijn van mening dat kernenergie helemaal niet duurzaam is want het verwerken van het afval van kerncentrales is verre van duurzaam. Oostenrijk heeft zelfs aangekondigd een rechtszaak te starten als kernenergie als duurzaam wordt bestempeld. De EC heeft wel bepaald dat een kerncentrale alleen ‘groen’ is als deze op een goede locatie is geplaatst en als er adequate maatregelen zijn genomen voor de afvoer van het nucleaire afval. Een centrale op gas wordt als groen aangemerkt wanneer deze niet meer dan 270 gram CO2 uitstoot per kilowattuur geleverd gas.

Oost-Europa ziet gas graag als groene energie

Vooral landen in Oost-Europa zien graag dat groen beleggen in vooral gas voorlopig mogelijk blijft. Deze landen stoken nu vaak nog kolen, die veel schadelijker zijn voor het milieu. Zij zien een overstap naar aardgas juist als een belangrijke stap om klimaatdoelen te halen. De stemming over het als groen aanmerken van investeringen in gas en kernenergie werd al een paar keer uitgesteld. Eind januari 2022 volgt de definitieve stemming. Er wordt nog op feedback gewacht van een commissie van experts en ook van de individuele lidstaten. Het Europees Parlement maar ook een individuele lidstaat kan nog een streep door het plan zetten met een veto. De Nederlandse vertegenwoordiging in het Europees Parlement is verdeeld. GroenLinks is sceptisch over het standpunt over aardgas. De CDA vertegenwoordiging is van mening dat kernenergie noodzakelijk is om de energievoorziening in Europa te waarborgen.

Bron: Het Financieele Dagblad