Circulair bouwen moet in de toekomst veel meer gaan opleveren

17 februari 2022

Circulair bouwen is een gevleugelde term in de bouwwereld. Huizen en andere gebouwen moeten als het even kan zodanig worden gebouwd dat bij sloopt de meeste onderdelen en grondstoffen kunnen worden hergebruikt. Wereldwijd gebeurt dit echter tot nu toe nog nauwelijks. Er worden nog steeds enorme hoeveelheden nieuw materiaal gebruikt bij de bouw van huizen, kantoren, winkels en fabrieken. Al vele jaren is minder dan 1% van alle bouwmaterialen hergebruikt materiaal.

Nederland haalt ambitie niet

Ook Nederland staat nog ver van de zelf gekozen ambitie voor circulair bouwen. De wens van de overheid is dat ervan af pakweg 2030 voor minstens de helft minder nieuwe grondstoffen worden gebruikt. Het Planbureau voor de Leefomgeving constateert dat die ambitie nu nog heel ver weg is en dat het de vraag is of dat over 8 jaar anders is. De ambitie om te bouwen om het tekort aan woningen op te lossen is en belangrijke spaak in het wiel. De hoop is dat circulair bouwen min of meer vanzelf meer gangbaar wordt. Investeerders willen maar wat graag bedrijven financieren die zich richten op circulariteit. Startende ondernemers proberen voet aan de grond te krijgen met innovatieve ideeën om grondstoffen te kunnen hergebruiken.

Circulair bouwen moet in de toekomst veel meer gaan opleveren

Financiële risico’s

Een probleem bij circulair bouwen is dat de financiële risico’s groot zijn. Bouwers zijn afhankelijk van de beschikbaarheid van gebruikte materialen. Bedrijven die deze materialen leveren moeten ze in bruikleen houden tot er een koper komt. Of die koper komt is altijd afwachten. Omdat circulaire producten duurder zijn dan lineaire producten is het ook de vraag wie daar dan interesse voor heeft. Als bouwen met wegwerpmaterialen goedkoper is dan zullen veel bouwers daarvoor kiezen zodat ze een opdracht tegen een scherpere prijs kunnen aanbesteden. Het is de vraag of het huidige kabinet deze consequenties voor lief wil nemen of dat er voorlopig toch gekozen wordt voor ‘bouwen, bouwen, bouwen’ en dat de circulaire wensen naar achteren worden geschoven.

Bron: Het Financieele Dagblad