De klimaatdoelen van het kabinet verhogen de vraag naar vakbekwaam personeel

25 januari 2022

Het kabinet Rutte IV heeft grote plannen om de klimaatdoelen voor Nederland te halen. Maar daarvoor zijn wel vakmensen voor ‘klimaatbanen’ nodig. Om woningen van het gas te halen, warmtenetten aan te leggen of huizen te isoleren zijn mensen nodig met verstand van zaken. Die zijn nu al moeilijk te vinden. Als de vraag de komende jaren alleen nog maar verder toeneemt zal ook dit probleem groter worden, zo is de verwachting. In de sector staan nu al tienduizenden vacatures open.

Kansen voor werknemers in de technische sector

Zij die nu een technische opleiding volgen of zich vanuit een ander beroep laten omscholen hebben vrijwel zeker zicht op een baan. De krapte wordt de komende jaren nog eens extra versterkt omdat veel technisch personeel inmiddels 55+ is en dus al aardig richting het pensioen gaat. Zij die werkzaam zijn in de sector hoeven zich geen zorgen te maken dat er op een gegeven moment geen werk meer is, want de vraag naar vakmensen voor klimaatbanen zal de komende jaren onverminderd groot blijven. Het UWV deed onderzoek naar wat er nodig is qua kennis en competenties om de klimaatambities van het kabinet te kunnen uitvoeren. De conclusies zijn weinig hoopgevend.

De klimaatdoelen van het kabinet verhogen de vraag naar vakbekwaam personeel

Draagvlak creëren

Er is niet alleen behoefte aan technisch personeel. Als in de toekomst meer wijken aardgasvrij worden gemaakt moet daar draagvlak voor zijn onder de bewoners. Gebiedsadviseurs en communicatiespecialisten moeten daarvoor zorgen. Maar ook die zijn er nu nog veel te weinig. Ook in deze sectoren liggen dus volop kansen. Nu al telt de bouwsector 46.000 openstaande vacatures. Daarbij is nog nauwelijks rekening gehouden met de vraag naar personeel voor klimaatbanen. Het exacte aantal benodigde extra medewerkers is volgens het UWV zeer lastig in te schatten. Dat komt omdat niet alleen de bouwsector behoefte heeft aan technisch personeel, maar ook in tal van andere sectoren de vraag naar deze vakmensen groot is.

Ambitie: 7 miljoen ton minder uitstoot

Nederland wil de uitstoot van CO2 tot 2040 met 80% verminderen. Het gaat dan om 25 tot 31 miljoen ton CO2. Daarvan moet circa 7 ton komen uit de gebouwde omgeving. Om dit doel te bereiken moet er dus worden geïsoleerd, zonnepanelen op daken geplaatst en moeten er warmtepompen worden geplaatst en warmtenetten worden aangelegd. Het gaat om in totaal zo’n 7 miljoen woningen en ongeveer een miljoen andere gebouwen. Er is behoefte aan specifieke beroepen, zoals zonnepanelen monteurs en prestatieadviseurs die woningen van een energielabel voorzien. Maar ook bestaande functies veranderen, zoals die van de elektromonteur en de timmerman. Zij krijgen in toenemende mate te maken met werkzaamheden die te maken hebben met klimaataanpassingen. Het is niet alleen belangrijk om nieuw personeel te werven, maar ook om de kennis van bestaand personeel op peil te houden, zo waarschuwt het UWV in zijn rapport.

Bron: Het Financieele Dagblad