Nieuws

Twee keer zoveel huurwoningen in Utrecht en Amsterdam

8 juli 2019 Op initiatief van vastgoedbeleggers worden plannen gemaakt om de productie van nieuwbouw huurwoningen in Utrecht en Amsterdam flink te verhogen. Zo kunnen er 15.000 nieuwe woningen per jaar gebouwd worden in plaats van de huidige 7500. Daarnaast willen de beleggers dat een kwart van de middeldure huurwoningen die beschikbaar komen, toegewezen worden aan mensen die […] Lees verder

Strijd tegen woonfraude wordt aangescherpt

8 juli 2019 De slechte doorstroming op de woningmarkt wordt voor een groot deel bepaald door woonfraude. Minister Kasja Ollongren van Binnenlandse Zaken wil daarom een slag maken in het bestrijden van deze fraude met sociale huurwoningen. Daarom moet de maximale boete voor illegale onderhuur met ingang van 1 juli 2020 verhoogd worden naar € 83.000, een verviervoudiging. […] Lees verder

Betere huurbescherming in het middensegment nodig

8 juli 2019 Het tekort aan betaalbare huurwoningen is een probleem dat zowel in Nederland als in de omliggende landen voor maatschappelijke onvrede zorgt. De politiek breekt zich er het hoofd over en luidt de noodklok. Sommige landen nemen radicale maatregelen om het tekort aan huurwoningen aan te pakken. Zo zijn vanaf 18 juni de huren in Berlijn […] Lees verder

Vrij baan voor zelfrijdende voertuigen

5 juli 2019 Sinds 1 juli is het toegestaan om zelfrijdende voertuigen op de openbare weg te testen. De verplichte aanwezigheid van een steward komt daarmee te vervallen. Het gaat hierbij met name om proefritten met shuttles, oftewel pendelbusjes die een vaste route tussen twee locaties afleggen, en rijdende wegafzettingen die op de snelweg worden gebruikt. Deze voertuigen […] Lees verder

De ouderwetse kantoorbaan is voorgoed verleden tijd bij veel bedrijven

1 juli 2019 De tijd dat mensen met een kantoorbaan 5 dagen per week van 8 tot 5 achter hun bureau op de zaak zaten lijkt steeds meer verleden tijd te worden. Steeds vaker wordt er gekozen voor flexwerken. Mensen werken een dag thuis, en als ze op kantoor zijn dan hebben ze geen vaste werkplek meer maar […] Lees verder

Meer ruimte om woningen te bouwen in Rotterdam

1 juli 2019 De gemeenteraad in Rotterdam heeft het goed bekeken. Er moet meer gebouwd worden en het moet voor projectontwikkelaars makkelijker zijn om hun initiatieven snel van de grond te krijgen. Lange bureaucratische procedures kunnen daarbij erg belemmerend zijn. Daarom is de gemeenteraad ermee akkoord gegaan dat het College van B&W meer bevoegdheden krijgt om bouw initiatieven […] Lees verder

Werkt een financiële bonus altijd stimulerend?

1 juli 2019 Veel mensen denken dat een financiële bonus hét middel is om medewerkers te stimuleren. Als er een extraatje in de vorm van geld in het vooruitzicht wordt gesteld dan zal dat toch wel leiden tot een hogere productiviteit. Maar onderzoeker en gedragseconoom Dan Ariely kwam tot een andere conclusie. Er werd een proef gedaan bij […] Lees verder

Ruzie om fors hogere kosten voor verbouwing Binnenhof

1 juli 2019 De staat van de gebouwen van de Eerste en Tweede Kamer is zorgwekkend. Het pand is ernstig verouderd en op sommige punten zelfs gevaarlijk. Niet afgewerkte muren worden met doeken gemaskeerd, kabels lopen langs muren en plafonds zonder bescherming. Dat er nog nooit grote ongelukken zijn gebeurd mag bijna een wonder heten. Het is de […] Lees verder

In de bouw wordt gevreesd voor de risico’s van mega bouwprojecten

1 juli 2019 Het bouwproject Zuidasdok in Amsterdam zag er zo mooi uit. Maar inmiddels ligt het stil. Er zijn de nodige problemen die niet gering zijn. Het budget is niet toereikend, er zijn veiligheidsrisico’s. Kortom: er kan niet verder worden gebouwd en het project loopt vertraging op. Hoeveel en wat dit extra gaat kosten is nog niet […] Lees verder

De economie van Amsterdam zucht onder negatieve factoren

1 juli 2019 Het zou economisch veel beter kunnen gaan met Amsterdam. Maar er is een aantal factoren waardoor de groei van de Nederlandse hoofdstad wordt geremd. Dat de groei wordt geremd komt door de eis tot verduurzaming die de regering landelijk oplegt, de vergrijzing en de ontwikkeling van de huizenprijzen, die fors hoger liggen dan in de […] Lees verder