Nieuws

Resultaten met de tag: Vastgoedmarkt

PBL: ‘Het huidige regeringsbeleid voor het oplossen van woningnood is niet voldoende’

16 maart 2020 De regering heeft de afgelopen jaren verschillende maatregelen genomen om het probleem van het tekort aan vooral sociale huurwoningen op te lossen. Er werd meer huursubsidie uitbetaald en er kwam een inkomensplafond om in aanmerking te kunnen komen voor een sociale huurwoning. Dit heeft helaas niet geleid tot een structurele oplossing voor het tekort aan […] Lees verder

Rotterdam Rijnhaven wordt een moderne woonwijk met stadsstrand

9 maart 2020 De Rotterdamse gemeenteraad neemt naar verwachting binnenkort een besluit over de toekomst van de Rijnhaven. Er komt een grondige metamorfose met een woonwijk, voorzien van vooral wandel- en fietspaden. Er komt een park en een modern stadsstrand. Het moet een wijk worden die klaar is voor de toekomst. Eerdere plannen voor een jachthaven of een […] Lees verder

Meer elektrische werktuigen voor minder stikstof

9 maart 2020 Het terugschroeven van de maximumsnelheid moet bouwprojecten weer op gang brengen. Er werd daar te veel stikstof bij uitgestoten. Terwijl ook naar andere sectoren zoals de agrarische sector wordt gekeken. Toch wordt gesteld dat de snelheid verlaging slechts een beperkte reductie kan opleveren. Het wagenpark wordt immers ook voortdurend verjongd. Blik op de bouwplaatsen Het […] Lees verder

Woondeal voor 20.000 woningen in Arnhem-Nijmegen

9 maart 2020 Ook voor de regio Arnhem-Nijmegen is een woondeal afgesloten door de overheid. Op die manier kunnen er voor 2025 ook hier 20.000 nieuwe woningen komen. Dit zijn er nog eens 5.000 meer dan vooraf al gepland was. 1 miljoen beschikbaar Zowel de overheid als de provincie Gelderland dragen bij. Er is €1 miljoen beschikbaar. Daarnaast […] Lees verder

Succesvol de Omgevingswet implementeren

9 maart 2020 Over niet al te lange tijd wordt de Omgevingswet van kracht. Er moet op een betere en simpele manier meer ruimte voor initiatieven worden geboden. Daar zijn dus ook andere werkmethoden voor nodig. Dit gaat niet alleen op voor gemeenten, maar ook voor het grotere geheel in de regio. Aan de hand van een aantal […] Lees verder

Hoe gaan VvE’s verduurzamen?

9 maart 2020 Op termijn moeten ook VvE’s van gas af. Het verduurzamen zal ook in deze woningen een rol gaan spelen. Waar het gaat om isolatie is dit gemakkelijk, maar hoe zit dat met andere voorbereidingen. Er is weinig praktische informatie te vinden op dit moment. Terwijl dit juist stimulerend kan werken. Aansluiten op het warmtenet De […] Lees verder

Stagnatie woningbouw door verplichtingen aan de overheid

9 maart 2020 De overheid legt woningcorporaties forse heffingen op. Hier stokt de woningbouw. Zij betalen 1,5 maand huur aan verhuurdersheffing per jaar en nog eens een maandhuur aan vennootschapsbelasting. Vanwege deze heffingen aan verhuurders blijft er niet voldoende geld over om goed te kunnen investeren in nieuwbouw om het tekort aan huurwoningen, vooral in de sociale sector […] Lees verder

Winkelleegstand moet een achterhaald begrip worden in stadscentra

6 maart 2020 De winkelleegstand is een punt van zorg voor veel steden. Steeds als er een winkel sluit of een keten failliet gaat staat er weer een pand leeg. Niet alleen op minder populaire locaties, maar ook in bekende winkelstraten zie je steeds meer leegstand. Het gedrag van het winkelend publiek  verandert snel, en zodra gigant Amazon […] Lees verder

Alleen gasvrije wijken met instemming van de bewoners

6 maart 2020 Er moeten gasvrije wijken worden gerealiseerd in Nederland. In 2030 moeten anderhalf miljoen woningen en bedrijven niet meer afhankelijk zijn van gas, zo is onlangs afgesproken. Maar dat gaat alleen lukken als  bewoners en gebruikers van bedrijfspanden nadrukkelijk worden betrokken bij de transitie. Tafelvoorzitter Maarten van Poelgeest, verantwoordelijk voor de verduurzaming in Nederland, is sceptisch […] Lees verder

Eigen huurwoning bouwen nog altijd lastig

2 maart 2020 Een eigen betaalbare huurwoning bouwen is lastig. Het is nog niet zo dat iedereen dit zomaar even voor elkaar kan krijgen. Uit praktijkgevallen wordt geleerd dat er veel obstakels zijn om zelf aan de slag te gaan. Een wooncoöperatie oprichten Het oprichten van een wooncoöperatie wordt gezien als één van de oplossingen voor het tekort […] Lees verder