18 april 2019

14% hogere lasten voor huurders sinds 2012, kopers voordeliger uit

De woonlasten voor huurders zijn in de afgelopen jaren fors gestegen. Huurprijzen voor woningen gaan jaarlijks omhoog waardoor huurders een steeds groter deel van hun inkomen hieraan kwijt zijn. De woonlasten voor huurders zijn sinds 2012 met gemiddeld 14% gestegen. Huiseigenaren daarentegen waren gemiddeld 5% goedkoper uit vanwege lagere rente op hypotheken. Daar komt bij […]

Een gezonde leefstijl vraagt aandachts- én rustmomenten

Werkgevers zijn tegenwoordig sterk gefocust op de competenties van werknemers. Bij sollicitatiegesprekken wordt sterk de nadruk gelegd over wat iemand kan presteren. Competenties is het toverwoord. Maar wat heb je aan een intelligent brein als je de informatie die je binnenkrijgt niet goed kunt verwerken omdat je wordt afgeleid tijdens je werk of omdat je […]

3 april 2019

Provincies vervullen voortrekkersrol bij de planning van nieuwbouw

De woningnood is in grote delen van Nederland groot. En dan vooral als het gaat om sociale huurwoningen en betaalbare koopwoningen. Vooral kleine steden kampen met een groeiend probleem. Er wordt wel gebouwd maar dat zijn dan vooral duurdere koopwoningen die een hoog rendement opleveren. Senioren die in deze plaatsen wonen willen hier graag blijven […]

ASR stapt met Dutch Sience Park Fund in de vastgoedmarkt op campussen

Bank en verzekeraar ASR heeft een opmerkelijke stap gezet. Met de oprichtring van het Dutch Sience Park Fund willen zij de komende jaren investeren in de bouw van vastgoed op universiteitscampussen, te beginnen bij de TU Delft. Het gaat dan om laboratoria, bedrijfsverzamelgebouwen, maar ook horeca en huisvesting voor studenten. ASR werkt daarbij samen met […]

Conclusie PBL: De sector Bebouwde Omgeving zal klimaatdoel in 2030 niet halen

In 2030 moeten alle woningen voldoen aan de duurzaamheidseisen die in het klimaatakkoord staan. Althans, dat wil de regering. Het Centraal Planbureau en het Planbureau voor de Leefomgeving hebben hun twijfels over de haalbaarheid van dat streven. Het doel is om een reductie van 3,4 megaton aan CCO2 uitstoot te realiseren. Maar de verwachting is […]

Met name kleine vastgoedinvesteerders worden belemmerd door terughoudendheid van banken

Met name particuliere vastgoedbeleggers krijgen de wacht aangezegd door de banken. Als ze de bank vragen om een nieuwe lening om vastgoed aan te kopen of te renoveren wordt dat steeds vaker geweigerd. Beleggers die tijdens de crisis begonnen met het aankopen van vastgoed konden lang hun gang gaan. Maar als er vandaag de dag […]

Wonen op het water krijgt een nieuwe dimensie in Amsterdam

In Amsterdam waren al veel woonboten, maar nu komt daar een nieuw project bij. In overleg met de toekomstige bewoners wordt er nu een complete woonwijk op het water gerealiseerd. Bij de bouw van de huizen wordt gebruik gemaakt van de nieuwste technische snufjes voor duurzaam en comfortabel wonen. In 2020 zijn er als alles […]

Ben Tiggelaar: Is je intuïtie volgen wel zo verstandig?

Tegenwoordig willen steeds meer trainers managers laten geloven dat ze vooral op hun intuïtie moeten afgaan. Besluiten nemen zonder alle argumenten grondig af te wegen is de nieuwe strategie. Maar is dat wel zo handig? Je intuïtie volgen is lang niet altijd een garantie voor het nemen van een juiste beslissing, zo betoogt Ben Tiggelaar […]

Wat kan Nederland doen om oude schoolgebouwen op te knappen?

Schoolgebouwen zijn vaak zeer gedateerd en uitgewoond. Er is onvoldoende geld om ze op te knappen. Elektrische bedrading die zo gevaarlijk is dat het wordt afgekeurd, lekkages en tocht zijn aan de orde van de dag. Dit probleem speelt ook in Vlaanderen. Ook daar kampte men met schoolgebouwen die soms zo verpauperd waren dat de […]

Wat kunnen steden doen aan de leegstand in de winkelstraten?

In steeds meer winkelstraten wordt de leegstand pijnlijk duidelijk. Het recente faillissement van Intertoys zal ook minimaal 150 van deze bekende speelgoedwinkels uit de straten laten verdwijnen. In veel steden bieden de eens zo gezellig drukke winkelstraten een troosteloze aanblik. Aan de gemeenten de taak om de binnenstad weer gezellig te maken met een andere […]