4 augustus 2017

Logistiek vastgoed in trek

1 augustus 2017

Gebouwen als strategische dienst

31 juli 2017

Een divers personeelsbestand helpt om beter te presteren.

25 juli 2017

Privatisering bouwtoezicht laat op zich wachten

24 juli 2017

Kantorenmarkt kan impact ‘welzijnsfactor’ niet meer negeren

Verplichte gasaansluiting voor woningen vervalt

Verzorgingshuis verdwenen: ouderen zouden niet in ‘bejaardengetto’ willen wonen

18 juli 2017

Stad vol sensoren: van verkeersdrukte registeren tot het verspreiden van geuren

17 juli 2017

Minder kantorentransformatie

Risico’s voor huizenmarkt: snel bijbouwen!