Is jouw organisatie al rijp voor design thinking?

30 december 2019

Brainstormen, het is de gevleugelde term die tijdens vergaderingen wordt gebruikt om goede ideeën te inventariseren. Maar moeten we niet afstappen van brainstormen en overgaan op design thinking? Steeds meer deskundigen vinden dat er aan het traditionele brainstormen te veel nadelen zitten. De meeste ideeën op de flipover vooraan in de vergaderkamer komen van 1 of 2 assertieve aanwezigen en alle geopperde ideeën lijken op elkaar. En, ook niet onbelangrijk, ze vloeien doorgaans voort uit de voorzet die de voorzitter van het overleg heeft gegeven. We willen de muren in ons kantoor rood verven. Of zijn er andere voorstellen? Nou, rood is prima, maar dan graag een niet zo felle kleur rood. Dat de muren ook een andere kleur zouden kunnen krijgen durft niemand meer te opperen.

Creativiteit in groepen onder druk

Al in de jaren tachtig van de vorige eeuw gaven deskundigen aan dat de creativiteit van individuele personen wordt belemmerd in een grote groep. Tijdens een brainstormsessie met 25 mensen kun je er van uitgaan dat driekwart van de aanwezigen zijn mond houdt en hooguit instemmend knikt als er ideeën worden geopperd waar ze het mee eens lijken te zijn. Na een brainstormsessie zijn veel deelnemers dan ook teleurgesteld over hun eigen inbreng. Dat het ook anders kan, ontdekten vooral grote bedrijven jaren geleden al.

Is jouw organisatie al rijp voor design thinking

Design thinking doet zijn intrede bij grote ondernemingen

Bedrijven met honderdduizenden medewerkers kunnen niet in groepen gaan vergaderen over allerlei zaken. Dat gaat veel te veel tijd kosten. Daarom werd al aan het begin van deze eeuw het design thinking principe ingevoerd bij bedrijven als Coca Cola en Google. Niet langer de massale brainstorm vergaderingen maar individueel nadenken over mogelijke oplossingen en deze vervolgens voorleggen werd de norm. En dat leverde verrassende resultaten op. Vooral complexe problemen lenen zich veel meer voor design thinking.

Design thinking kan op verschillende manieren

Er zijn verschillende manieren mogelijk om design thinking toe te passen. Een probleem ‘in de groep gooien’ bijvoorbeeld en iedereen zijn mogelijke oplossing op briefjes laten schrijven die vervolgens worden opgeplakt. Maar je kunt natuurlijk ook verschillende oplossingen uitproberen aan de hand van een rollenspel. Dan komen mogelijke knelpunten snel aan het licht en kun je bijsturen of toch voor een andere oplossing kiezen.

Bron: NRC Next