Nieuws

Resultaten met de tag: Juridisch

Modeketens willen lagere huren vanwege gekelderde omzet als gevolg van corona

15 december 2020 De omzet van modeketens is fors gekelderd als gevolg van de uitbraak van corona. Daarom willen modewinkels een huurverlaging van de eigenaren van het vastgoed dat ze huren. Na een opleving in de zomermaanden is de omzet van kleding-, schoenen en accessoire winkels sinds oktober weer dramatisch gekelderd als gevolg van strengere coronaregels na het […] Lees verder

Minister Ollongren komt met strengere regels voor de verhuur van woningen

15 december 2020 Uit een wetsvoorstel van minister Kajsa Ollongren blijkt dat gemeenten straks huizenkopers niet mogen verplichten om zelf in de woning te gaan wonen. Wel komt er een ‘opkoopbescherming’ voor bestaande woningen. Hierdoor kunnen gemeenten de verhuur van woningen in bepaalde wijken aan banden leggen. Het wetsvoorstel dient ter bescherming van starters op de woningmarkt en […] Lees verder

Opnieuw grote financiële problemen voor woningcorporatie Vestia

7 december 2020 Nadat woningcorporatie Vestia in 2012 in het nieuws kwam vanwege riskante financieringen met derivaten zijn er nu opnieuw forse financiële problemen. In 2012 schoten collega corporaties te hulp om Vestia overeind te houden, maar anno 2020 verkeert het bedrijf opnieuw in zwaar weer. Vestia heeft nog steeds een schuld van miljarden euro’s waarover fors rente […] Lees verder

Gemeenten maken zich zorgen over de komst van de Omgevingswet

7 december 2020 Vanaf 1 januari 2022 treedt de nieuwe Omgevingswet in werking. Gemeenten krijgen dan meer bevoegdheden die nu nog bij het Rijk en de provincies berusten. Maar zijn ze hier wel klaar voor? Vooral de ruimtelijke ordening bij gemeenten is nog een zorgenkindje. Adviesbureau Stee Groep hield een benchmark onder gemeenten. Zij beoordelen de implementatie van […] Lees verder

Gemeenten verliezen het zicht op spookwoningen met arbeidsmigranten

2 december 2020 In steeds meer gemeenten zijn spookwoningen voor arbeidsmigranten. Volgens de Gemeentelijke Basisadministratie staan ze leeg. In werkelijkheid worden dit soort huizen verhuurd aan bedrijven die er hun werknemers uit landen als Polen en Roemenië in huisvesten. Zo staat er in Dongen een groot woonhuis. Leeg, volgens de burgerlijke stand. Maar in werkelijkheid wonen er 12 […] Lees verder

De stad moet zijn dynamiek behouden met een mix van werken en wonen bedrijvigheid in stedelijke gebieden

2 december 2020 Er moeten meer huizen worden gebouwd. Daar is iedere Nederlandse gemeente van doordrongen. Maar dat mag niet geheel ten koste gaan van de bedrijvigheid in stedelijke gebieden. Zo oordelen bestuurders en andere deskundigen. Daarom moet er meer aandacht komen voor een gezonde mix van ondernemen, wonen en ontspanning als er gebouwd wordt. Bedrijventerreinen die aan […] Lees verder

Rijk besluit tot regels voor huurstijging, reacties zijn verdeeld

23 november 2020 Het Rijk heeft besloten dat de huurstijging in 2021 aan banden wordt gelegd. Dit besluit is genomen om te voorkomen dat de huren te veel stijgen waardoor huurders in financiële problemen dreigen te komen. De reacties op dit besluit zijn verdeeld van ‘het gaat niet ver genoeg’ tot ‘de regering slaat door in bemoeizucht’. De […] Lees verder

Taxatie woning bij aanpassing hypotheek vanaf 2021 fors duurder

23 november 2020 De woningtaxatie op basis van een computermodel is vanaf halverwege 2021 niet meer toegestaan. Europese regels verzetten zich hier namelijk tegen. Dit heeft forse gevolgen voor woningbezitters die hun hypotheek willen verhogen, bijvoorbeeld voor een verbouwing. Nu kun je daarvoor via de computer met een paar muisklikken een standaard taxatierapport aanvragen. Dit kost een paar […] Lees verder

Stadsbestuur Amsterdam overweegt verkoop van meer gemeentelijk vastgoed

17 november 2020 De coronacrisis brengt veel gemeenten in financiële problemen. Ze moeten veel extra kosten maken en er komt minder geld binnen, onder andere uit parkeergelden. Daarom zoeken gemeenten naar maatregelen om extra inkomsten te genereren. De gemeente Amsterdam overweegt de verkoop van gemeentelijk vastgoed. De Amsterdamse gemeenteraad is daarop geen uitzondering. De raad overweegt om toch […] Lees verder

Studerende zoon of dochter blijft steeds vaker thuis wonen

17 november 2020 Meer dan de helft van de studenten woont niet op zichzelf. De thuiswonende studenten kiezen hiervoor omdat het financieel niet meer haalbaar is om zelfstandig te wonen. Sinds in 2015 de basisbeurs voor studenten werd afgeschaft kozen ieder jaar meer studerenden ervoor om thuis te blijven wonen om zodoende kosten te besparen. Kences, het kenniscentrum […] Lees verder