Verhuurders riskeren boete bij te hoge huurprijs

2 januari 2023

Minister Hugo de Jonge van Volkshuisvesting gaat maatregelen nemen om te voorkomen dat verhuurders van woningen te hoge huurprijzen vragen. Vanaf 1 januari 2024 geldt voor huizen met een zogenaamde middenhuur ook het puntensysteem. Dat betekent dat voor deze woningen maximale huren gaan gelden. Als een verhuurder zich hier niet aan houdt kan dit een boete opleveren.

Lagere huur voor 300.000 woningen

De plannen van de minister zijn bedoeld om de huren voor woningen te verlagen die nu veel te duur zijn. Volgens De Jonge worden er nu huurprijzen gevraagd die buitenproportioneel zijn. Mensen die geen huis kunnen kopen en niet in aanmerking komen voor een sociale huurwoningen betalen daar de prijs voor. Zodra de nieuwe regels van kracht worden, per 1 januari 2024, zal de huur van zo’n 300.000 huizen in Nederland dalen met gemiddeld 190 euro per maand. Het puntensysteem wordt van toepassing op een groter deel van de huurwoningen. Huizen die nu maximaal 141 punten scoren vallen onder de categorie sociale huur. Middenhuur woningen zijn huizen met 141 tot 187 punten. Voor deze huurhuizen mag straks maximaal circa 1100 euro aan huur per maand worden gevraagd.

Maximale huurstijging

De maximale huur per 1 januari 2024 is niet de enige maatregel die de minister neemt. Om te hoge huurprijzen ook in de toekomst te voorkomen mag de huur jaarlijks stijgen met de gemiddelde CAO-loonstijging plus een half procentpunt. De inflatie is dus niet meer leidend. Verhuurders die verduurzamen worden beloond. Huizen met een hoog energielabel krijgen extra punten. Voor huizen met een slecht energielabel E, F of G volgt juist puntenaftrek.

Verhuurders riskeren boete bij te hoge huurprijs

Huurders worden beschermd

Nu is het nog zo dat een huurder die meent een te hoge huur te betalen, zelf naar de Huurcommissie moet stappen. Vanaf 2024 geldt dat er wordt gehandhaafd op de nakoming van de regels. Een verhuurder die op basis van het aantal punten voor een woning te veel huur vraagt kan hier een forse boete voor krijgen. Uiteraard moet ook per direct de huurprijs worden aangepast.

De Woonbond, die opkomt voor huurdersbelangen, heeft nog wel de nodige kritiek. De bond vindt dat de minister te gemakkelijk extra punten toekent voor een hoger energielabel. Dit leidt ertoe dat huizen upgraden van sociale huur naar middenhuur zonder dat de woning verbeterd wordt. Ook had de Woonbond graag gezien dat regulering zou gelden voor huizen tot maximaal 232 punten.

Tegemoetkoming voor vastgoedinvesteerders

Niet alleen de Woonbond heeft de nodige opmerkingen op de plannen van minister De Jonge. Ook vastgoedinvesteerders zijn sceptisch. Bij hen valt het muntje uiteraard wel de andere kant op. Zij zijn bang dat ze straks niet meer genoeg rendement behalen. Er wordt gewaarschuwd voor een   ‘verkoopgolf’ waardoor het aantal huurwoningen zal dalen. De minister heeft toegezegd dat voor nieuwe huurwoningen waarvan de bouw uiterlijk in 2025 start een opslag geldt. Voor deze woningen mag 5% extra huur worden berekend.

Ook kijkt de minister of de nu voorliggende maatregelen ertoe leiden dat institutionele beleggers zich terugtrekken. Kleine particuliere vastgoedbeleggers staan ook niet te juichen over de maatregelen. Zij zijn van mening dat hun rendement wordt afgesnoept. Maar minister De Jonge is hier duidelijk over. Deze groep kocht vaak juist de goedkopere woningen. Huizen die verplegers, genten en leraren graag hadden willen kopen. Zij moeten zo’n huis nu huren voor veel te veel geld. Dus het is niet zo erg als die woningen weer op de markt komen voor verkoop, aldus De Jonge.

Bron: Het Financieele Dagblad