Eerste Kamer verzet zich tegen hervorming huurtoeslag

6 februari 2023

Nadat eerder al de Belastingdienst met bezwaren kwam, keert nu ook de Eerste Kamer zich tegen de voorgenomen hervorming van de huurtoeslag. Dat de herziening er in de huidige vorm komt is uiterst onzeker. Het is maar de vraag of de Eerste Kamer gaat instemmen. Daar komt bij dat ook de Raad van State een kritisch negatief advies heeft uitgebracht. Minister De Jonge heeft nog niet inhoudelijk op dit advies gereageerd.

Toeslagen uit het systeem

Na het drama rond de kinderopvangtoeslag wil het kabinet van het systeem van toeslagen af. Kinderopvang wordt in de toekomst gratis. De huurtoeslag moet op de helling. Maar de manier om dat laatste te bewerkstelligen die nu op tafel ligt stuit op veel weerstand. Critici wijzen erop dat de huurtoeslag nadelig is voor meer mensen dan het kabinet denkt. Berekeningen van onder andere het Nibud tonen dit ook aan.

Inkomen wordt doorslaggevend

Het is de bedoeling dat de huurtoeslag straks alleen nog afhankelijk is van het inkomen van de ontvanger. Er wordt uitgegaan van een zogenaamde normhuur. Die bedraagt in de meeste gevallen 520 euro per maand. Hoe lager het inkomen, des te hoger de toeslag. De hoogte van de huur is niet langer maatgevend. Minister De Jonge van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening wil de wet vanaf 2024 in stappen invoeren. Dat kan uiteraard alleen als de Eerste Kamer ook instemt. Volgens eigen berekeningen van het ministerie zouden maar liefst 1,2 miljoen huishoudens erop vooruit gaan. Mensen met een laag inkomen en een lage huur, studenten op kamers en mensen die relatief hoge servicekosten betalen. Slechts 300.000 huishoudens gingen er met de nieuwe regels op achteruit, aldus het kabinet.

Eerste Kamer verzet zich tegen hervorming huurtoeslag

Achteruitgang voor gezinnen met kinderen

Een aantal maatregelen is door het kabinet naar voren gehaald. Het gaat daarbij om maatregelen om de koopkracht van mensen met lage inkomens te verbeteren. Een eenmalige verlaging van de huur en verhoging van het minimumloon moesten verlichting brengen. Maar deze maatregelen kunnen straks niet meer als compensatie voor lagere huurtoeslag worden aangevoerd. Dat is de mening van onder andere PvdA kamerlid Henk Nijboer. Volgens het Nibud gaat maar liefst ruim 60% van de huurders er in koopkracht op achteruit. Ook coalitiepartijen CDA, D66 en ChristenUnie hebben nu twijfels. Daardoor is zeer onzeker of de Eerste Kamer zal instemmen. Dit mede omdat ook de oppositie bezwaren heeft en de regering juist steun uit die hoek hard nodig heeft.

Bezwaren uit diverse hoeken

De Woonbond, de belangenvereniging voor huurders, heeft al eerder aangegeven de plannen voor de herziening van de huurtoeslag niet te zien zitten. Ook Aedes, overkoepelend orgaan van woningcorporaties, is erop tegen. Gemeenten ten slotte hebben ook zo hun bedenkingen. Het bezwaar richt zich vooral op de voorgestelde normhuur van 520 euro per maand. Minister De Jonge is volgens ingewijden ook niet echt blij met de huidige discussie. Liever besteedt hij zijn tijd aan het stimuleren van de woningbouw en het reguleren van de middenhuur, zo weet een ingewijde in Den Haag.

Bron: Het Financieele Dagblad